ရန်ကုန်

FNF Myanmar ဟာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပူးပေါင်းမှုဖြင့် အတူပညာပေးရေးအစီစဉ်များ၊ ဒီမိုကရေစီအားကောင်းခိုင်မာရေးနှင့်စျေးကွက်စီးပွားရေးအုတ်မြစ်များသန်မာရေးတို့တွင်အားထုတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းသည် ရန်ကုန်တွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်မှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတွေဟာ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်သည့် ဒီမိုကရေစီအသိုက်အဝန်းမှာ အဓိကကျတယ်လို့လည်း ခံယူထားပါသည်။

 

 

News

Social Media