Yerevan

Ֆրիդրիխ Նաումանի «Հանուն ազատության» հիմնադրամը գործում է Հարավային Կովկասում 1996 թվականից։ Հիմնադրամի գործունեությունը սկսվել է քաղաքական կրթության ծրագրերի իրականացմամբ Ադրբեջանում, իսկ 2002 թ․ նաև Հայաստանում և Վրաստանում։ Հարավային Կովկասի հիմնական գրասենյակը գտնվում է Թբիլիսիում։ 2020 թ․ գործում է նաև հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակը Երևանում։ Հիմնադրամի գործունեությունն ուղղված է տարածաշրջանի հետխորհրդային հանրապետությունների անցումային գործընթացներին աջակցելուն՝ ունենալով իր տեսլականում սոցիալական շուկայական տնտեսությամբ և իրավունքի գերակայությամբ ժողովրդավարական պետությունների կայացումը։

News

Social Media