DE

ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် အဖွဲ့များ
ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် အဖွဲ့များ

ကျွန်ုပ်တို့သည့် ပညာပေးသင်တန်းပေးခြင်း၊ ခိုင်မာသော ဒီမိုကရေစီအုတ်မြစ်ချစေရန် ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအားကောင်းသော စီးပွားရေးစနစ် ခိုင်မာစေရေးတို့ကို ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။