Αθήνα

Το Ίδρυμα Φρίντριχ Νάουμαν για την Ελευθερία έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 2012 και εδρεύει στην Αθήνα. Ενισχύοντας τους φιλελεύθερους φορείς και επικοινωνώντας τις φιλελεύθερες αξίες και θέσεις, το Ελληνικό Γραφείο συμβάλλει στην ανάπτυξη και εδραίωση της ανοιχτής οικονομίας της αγοράς, του κράτους δικαίου και μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Μέσω των δράσεων του Ιδρύματος προωθείται η διατήρηση της ελεύθερης δράσης με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών στην Ελλάδα.

English | Deutsch

News

Social Media

Our Experts