DE

ဆက်သွယ်ရန်
ဆက်သွယ်ရန်

ဖရိုင်းဒရစ်နောင်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာရုံး

အမှတ် ၁၂ (ဂျေ)၊ ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်း၊
ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက် (၂)၊
ဗဟန်း၊ ၁၁၂၀၁၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။

ဖုန်း: +၉၅၉ ၂၆၂ ၉၈၁ ၃၅၀
မေးလ်: fnf.myanmar@freiheit.org