ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း
အဖွဲ့ဝင်များ

ဗနစ်ဆာ စတိုင်းမက်ဇ်
Vanessa.Steinmetz@freiheit.org

Vanessa
မြန်မာနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ (ခွင့်)

အောင်သူဟိန်း
Aungthu.hein@freiheit.org

Aung Thu Hein
အမှုဆောင် စီမံကိန်း မန်နေဂျာ

နှင်းဝင့်နိုင် 
Hninwint.naing@freiheit.org

Hnin Wint Naing
အမှုဆောင် စီမံကိန်း မန်နေဂျာ

ဗျက်လွှဲဆုန်
Biakhlei.sung@freiheit.org

Biak Hlei Sung
အမှုဆောင် စီမံကိန်း မန်နေဂျာ

အေးမြတ်မွန်
Ayemyat.mon@freiheit.org

Aye Myat Mon
ပြန်ကြားရေး

သန်းနိုင်အောင် 
Than.Aung@freiheit.org

than naing aung
စီမံကိန်း လက်ထောက်

ပန်လက်နမ်မ်ဒန်း 
Penluk.ngamdaeng@freiheit.org

penluck ngamdang
စာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်းလက်ထောက်