ဆက်သွယ်ရန်
ဆက်သွယ်ရန် (မြန်မာရုံး)

ဖရိုင်းဒရစ်နောင်မန်ဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာရုံး

အမှတ် ၂၇ (ဂျေ)၊ ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက် (၂)၊ ဗဟန်း၊ ၁၁၂၀၁။

ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။

ဖုန်း: +၉၅၉ ၂၆၂ ၉၈၁ ၃၅၀

မေးလ်: fnfmyanmar@freiheit.org