ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း : ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီအကူးပြောင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံပါ။ ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ မြန်မာရုံးခွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးနဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ လုပ်ငန်းများကို မိတ်တွေ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့များ စသည့် မတူညီသည့် မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ သင်တန်းများစွာကို ပို့ချခဲ့ပြီး ဆွေးနွေးမှုပေါင်းများစွာကိုလည်း ဦးစည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အထူးပြုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အလုပ်မှာ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသည့် ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်အတွက် အခြေခံကျသည့် ပြည်သူ့ဆွေးနွေးပွဲများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ငန်းအကြီးများအဖြစ် ပြောင်းလဲရာတွင်အခက်အခဲရှိသည့် အသေးစား၊အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် နီးကပ်စွာလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။နိုင်ငံအတွက် အားကောင်းသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှုကော်မရှင် ဖြစ်လာစေရေးအတွက်လည်း အနီးကပ်ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။