Hà Nội

Friedrich Naumann Foundation vì Tự do (FNF) là một tổ chức phi chính phủ của Đức, thành lập năm 1958. Các hoạt động của FNF dựa trên giá trị căn bản về tự do. FNF hoạt động tại Đức và trên hơn 60 quốc gia với sứ mệnh góp phần xây dựng các thiết chế ủng hộ tự do, nhân quyền, nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường.

Tại Việt Nam, văn phòng đại diện của FNF được thành lập từ năm 2012. Dựa trên các dự án hợp tác, FNF tổ chức các chương trình đối thoại, hội thảo và thúc đẩy trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức về nhiều chủ đệ̀ như giáo dục đào tạo, xã hội mở và số hóa, tương lai nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

News

Social Media

Focus

Our Experts