DE

Phát triển bền vững
Phú Yên: Hợp tác quốc tế phát huy giá trị di sản công viên địa chất và du lịch bền vững

Phu Yen
© Baoquocte.vn

Ngày 23/7/ tại thành phố Tuy Hoà, được sự tài trợ của Viện Friedrich Naurmann Foundation Đức tại Việt Nam (FNF), Viện Nghiên cứu châu Âu (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và tỉnh Phú Yên đã tổ chức Hội nghị “Hợp tác quốc tế phát huy giá trị di sản công viên địa chất và du lịch bền vững tỉnh Phú Yên”.

Tham gia Hội nghị “Hợp tác quốc tế phát huy giá trị di sản công viên địa chất và du lịch bền vững tỉnh Phú Yên” còn có lãnh đạo Vụ Ngoại giao văn hoá UNESCO (Bộ Ngoại giao), đại diện Ban thư ký và Tiểu ban chuyên môn Uỷ ban Quốc goa UNESCO Việt Nam, các chuyên gia quốc tế thuộc Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GGN); Lãnh đạo các Ban quản lý Công viên địa chất các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Đăk Nông và Lạng Sơn.

Trong các phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế nhằm phát huy các thế mạnh của địa phương, theo đó xác định mục tiêu xây dựng Công viên địa chất Phú Yên nhằm góp phần tạo bước đột phá cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế, kết nối Phú Yên với các đối tác trong Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những báo cáo khoa học về di sản công viên địa chất tỉnh Phú Yên của nhóm chuyên gia quốc tế thực hiện năm 2019 và nhóm chuyên gia Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia thực hiện năm 2021-2022.

Theo đó, Hội nghị thống nhất nhận định: “Phú Yên đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí thành lập Công viên địa chất quốc gia hướng tới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, có tất cả các tiềm năng và cơ hội để trở thành một Công viên địa chất toàn cầu thành công trong tương lai gần”.

Hội nghị là hoạt động trong chương trình công tác ngoại giao văn hóa năm 2022 của UBND tỉnh Phú Yên. Đồng hành cùng tỉnh Phú Yên triển khai hoạt động này, bên cạnh các đơn vị chuyên môn của Bộ Ngoại giao, có các cơ quan nghiên cứu đối ngoại và đối tác nước ngoài là Viện nghiên cứu châu Âu và Viện FNF.

Viện nghiên cứu châu Âu - đơn vị nghiên cứu tư vấn chính sách về quan hệ của Việt Nam với các nước khu vực châu Âu, là nơi đầu tiên triển khai mô hình công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Viện FNF – đối tác có nhiều hoạt động hỗ trợ các địa phương Việt Nam hội nhập quốc tế, nhất là việc áp dụng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững như “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO” vào thực tiễn.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Viện Nghiên cứu châu Âu và Viện FNF hỗ trợ các hoạt động hợp tác quốc tế của tỉnh Phú Yên nhằm tận dụng hiệu quả các khuôn khổ ngày càng thuận lợi về thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam với khu vực châu Âu, góp phần đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo định hướng nhanh và bền vững.

(Theo Báo Quốc tế)