Liên hệ với văn phòng FNF Việt Nam

Friedrich Naumann Foundation for Freedom - Văn phòng Việt Nam

Số 16, ngõ 11, Tô Ngọc Vân, phường Quảng An

Quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (024) 3717 3580 

Email: vietnam@freiheit.org

FNF Vietnam - Logo Band