VỀ CHÚNG TÔI :

Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF) là một tổ chức chính trị của CHLB Đức. FNF hoạt động tại Đức và 60 quốc gia trên thế giới để cùng các đối tác của mình thúc đẩy tự do, dân chủ, nhân quyền, khoan dung, hạn chế biến đổi khí hậu, xã hội mở, kỹ thuật số, kinh tế thị trường xã hội và pháp quyền. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào giáo dục công dân.

FNF có quan hệ chặt chẽ với Đảng Dân chủ Tự do (FDP) của Đức. FNF được thành lập vào năm 1958 bởi Tổng thống Đức Theodor Heuss. Hoạt động của chúng tôi được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức. Trụ sở chính của FNF đặt tại Potsdam (Đức), một thành phố nằm sát thủ đô Berlin. Chúng tôi tư vấn cho những người ra quyết định, tổ chức các đối thoại, hội nghị, tài trợ cho các ấn phẩm và thúc đẩy trao đổi của chuyên gia trên khắp thế giới trong các hội thảo và các sự kiện tại Đức.

Tại nước ngoài, chúng tôi làm việc với các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các học viện, đảng phái chính trị, nhà nghiên cứu, sinh viên, nhà báo, nhà hoạt động, công ty khởi nghiệp và nghệ sĩ để chia sẻ giá trị và đồng hành trên hành trình thúc đẩy sự tự do. Chúng tôi hợp tác tìm kiếm và làm việc dựa trên những mối quan hệ đối tác lâu dài, nêu bật tầm quan trọng của tự do cá nhân và các thể chế dân chủ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, FNF thúc đẩy tự do kinh tế và thương mại tự do. Chúng tôi muốn các doanh nghiệp tôn trọng quyền con người. Chúng tôi đánh giá cao quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Ngoài ra, FNF thúc đẩy việc kiểm soát biến đổi khí hậu bằng cách sử dụng các tiến bộ công nghệ, ví dụ như thiết kế thành phố thông minh (Smart city).

Văn phòng FNF tại khu vực Đông Nam Á được thành lập vào năm 1969. Hiện tại, FNF có tất cả tám văn phòng tại BangkokHanoiJarkata, ManilaSeoulTaipeiKuala Lumpur, và Yangon trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á.

FNF mở văn phòng tại Việt Nam vào năm 2012, thực hiện nhiều chủ đề như nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thúc đẩy các Hiệp định Thương mại Tự do, Kinh tế Thị trường Xã hội, Giáo dục Đào tạo và Thành phố Thông minh. Cùng với các đối tác uy tín tại Việt Nam, chúng tôi tổ chức các nghiên cứu kinh tế, hội nghị, hội thảo, hoạt động nâng cao năng lực và thực hiện các chuyến trao đổi chuyên gia giữa Việt Nam và Đức.