DE

FNF Türkiye Hakkında

aboutfnfturkey

Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı

Friedrich Naumann Vakfı (FNF), liberal demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik özgürlük ve insan haklarına saygıya adanmış Almanya merkezli siyasi bir vakıftır. Yerel ortak kuruluşlar ile el ele çalışarak FNF, sivil eğitimi sağlar, siyasi bir diyalog oluşturur ve siyasi danışmanlık sunar. Ayrıca, yayınlar ve medya desteği ile kamusal tartışmalara katkıda bulunur. Bu aktiviteler ile FNF, temel liberal değerlerin ve bireyin sorumluluklarının farkına varılmasını arzular. Buna dayanarak Vakıf, vatandaşların katılımının ve iyi yönetişimin üstün geldiği özgür, açık ve demokratik toplumların teşvik edilmesini amaçlar.

İlk Federal Almanya Cumhurbaşkanı Theodor Heuss tarafından kurulan FNF, 60 yılı aşkın bir süredir siyasal eğitim ile iç içe. Bugün ise toplumda özgürlüğün teşvik edilmesi için yaratıcı bir yenilik platformu niteliğinde. Aynı şekilde Vakıf, liberal partiler, düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, girişimler ve bilim kurumlarında faaliyet göstererek dünya çapında altmıştan fazla ülkede projeler yürütmekte. Birlikte liberal politikaları savunuyor ve liberal reform kavramlarının gelişimini destekliyoruz.

İlgili ülkelerde işbirlikçi ortaklık ilkesini benimseyerek FNF, mevcut yerel sosyal ve siyasal durumlara uygun olarak etkili ve sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışır. Aynı zamanda FNF, yenilikçi dijital yöntemler ve küresel kampanyalar aracılığıyla liberal değerleri teşvik eder.

"Adımlarını yeni atan bir demokratik sistemin başarıya ulaşması için prosedürleri anlayan, demokratik kurallara inanan ve şahsi bir şekilde buna dâhil olan vatandaşlara ihtiyacımız var."

Friedrich Naumann
Friedrich Naumann

FNF Türkiye'ye hoş geldiniz!

Ankara’daki ofisimizi 1991 yılında açtığımızdan bu yana FNF, Türkiye'de sivil toplum, akademi, ekonomi ve politika çevrelerinden ortaklar ile aktif bir şekilde çalışıyor. 2002 yılında ofisimizi İstanbul'a taşıdık.

Türkiye tarihi, kültürü, ekonomisi ve coğrafi konumu nedeni ile Almanya, Avrupa ve transatlantik işbirliği için büyük bir önem taşır. Bu yüzden FNF, Türkiye'de toplumdaki liberal değerleri teşvik etmek amacı ile liberal fikirlere sahip olan vatandaş ve kuruluşlara destek sağlar. Böylece, tüm vatandaşlar için liberal, demokratik ve gelişen bir Türkiye'ye katkıda bulunmak için çabalıyoruz.

Aktivitelerimiz ile aşağıdakileri teşvik etmeyi amaçlıyoruz:

Liberal değerlerin kabul edilmesi; Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık hakları popülizm ve otoriter rejime üstün gelmelidir.

Eğitimde modern, katılımcı ve yenilikçi yöntemleri; Proaktif iletişim ve ılımlılık şekilleri özellikle genç kitleye liberal değerleri taşır.

Farklı ülkelerde toplumların karşılıklı uzlaşımları; Diyalog, sivil toplum aktörlerinin iletişimini kuvvetlendirir.

Liberal fikre sahip Türk politikacılar ağı; Siyasi ağ kurma, Türk ve Alman politikacılar arasındaki siyasi diyaloglar için bir aracı olur.

İlgili Türk ve Alman kurum ve kuruluşlarının stratejik işbirliği; İşbirliği, ilgili konularda diyaloglar için ortam sağlar.

Ana Mesajımız

  1. İnsan hakları, azınlık hakları ve hukukun üstünlüğü liberal bir toplumun ve Türkiye'de sosyal ve demokratik ilerleme koşullarının esaslarıdır.
  2. Yenilik ve yaratıcılığın gücü sadece zincirlerinden kurtulduğunda Türkiye'nin sorunları ile başa çıkılabilir. Bunlar özgür bir toplum ve çevrede yayılır.
  3. Almanya ve Türkiye için yakın ve dostça ilişkiler gereklidir. FNF Türkiye, Almanya ve Türkiye'deki liberalleri birbirine bağlayan bir köprü görevi görür.
  4. Avrupa değerleri liberal değerlerdir. Avrupa ve Türkiye arasındaki güçlü bağ, Türkiye'de liberalizmin gelişmesi için gereklidir.

Aktiviteler

Vizyonların gerçekleşebilmesi için eyleme geçmek zorunludur. Kapsayıcı "Herkese özgürlük!" amacını akılda tutarak FNF Türkiye, amaçlarına ve aşağıdaki anlamları taşıyan mesajlarına uygun hareket eder:

  1. Türkiye'de insan haklarını takip eden ve destekleyen, ayrımcılığa karşı mücadele veren, çoğulluğu savunan ve özgürlükten taraf olan aktivistlere, gazetecilere ve avukatlara eğitim veriyor ve onları destekliyoruz.
  2. Siyasal eğitimi teşvik etmek ve sinerji oluşturan etkiler yaratmak için seminerler, atölyeler ve yuvarlak masa toplantılarında öğrencileri ve uzmanları, akademisyenleri ve bürokratları buluşturuyoruz. İlgili konulara dikkat çekmek ve kamu politikası oluşturma süreçlerini etkilemek için farklı araştırma projeleri uyguluyoruz.
  3. Türk-Alman ilişkilerine dair etkinlik ve diyalog programları düzenliyor, Alman halkını Türkiye'deki gelişmeler hakkında haber bültenleri aracılığıyla bilgilendiriyor ve ağ kurma ve örnek uygulamaların alışverişini teşvik etmek için Türk-Alman Gazetecileri  Yuvarlak Masa Toplantısını'nı düzenliyoruz.
  4. Türkiye'de uluslararası katılımcılar ile AB-Türkiye ilişkilerine dair konferanslar gerçekleştiriyor ve Türk katılımcıları Avrupa'da kongre ve eğitimlere gönderiyoruz. Ek diyalog ve ziyaret programları Avrupa-Türk bağlarını güçlendiriyor.

"Birlikte daha iyiyiz" ilkesine inanıyoruz ve bu sebeple, pek çok Türk girişimleri, insan hakları kuruluşları, düşünce kuruluşları, medya ve üniversiteler ile işbirliği yapıyoruz.

Daha fazlası için: turkey@freiheit.org