VERİ KORUMASI
Veri Güvenliği Yönergesi

Kişisel verilerinizin korunmasını çok önemsiyoruz ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerinde belirtilen kurallarının tamamına uygun hareket ediyoruz. Aşağıdaki açıklama, bu korumayı nasıl teminat altına aldığımıza, özellikle ne tür verilerin hangi amaçla toplandığına, işlendiğine, kullanıldığına ve kanunen hangi haklara sahip olduğunuza ilişkin genel bir özet sunmaktadır.

Veri sorumlusu:
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Karl-Marx-Straße 2, 14482 Potsdam-Babelsberg
+49 331 7019 0

service@freiheit.org

 

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit veri koruma görevlisi Sayın Georg Wronka’nın e-posta adresi: rawronka@web.de

Veri güvenliğini denetleyen kurumlara şikayette bulunma hakkınız mevcuttur. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit için sorumlu olan kurum: Veri güvenliği ve dosya incelemeden sorumlu eyalet görevlisi:


Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow

İÇERİK

 1. Kişisel veriler ve işlenme amaçları
 2. Protokol verilerinin toplanması
 3. Çerezler
 4. Web analizi
 5. Sosyal medya ve eklentiler
 6. Özel hizmetler hakkında bilgi
 7. Depolama süresi, silme 
 8. Haklarınız

1. Kişisel veriler ve işlenme amaçları

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit’a elektronik olarak gönderdiğiniz ad, soyadı, posta adresi veya elektronik posta adresi gibi kişisel veriler, (etkinliklere katılım, yayınların teslimi, burs başvurusu vb.) hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla tarafımızca kaydedilecek ve kullanılacaktır. (KVKK m. 5 f. 2 b. c)/GDPR 6. madde 1. fıkrasının b bendi).  Verilerinizi bunun dışında açık rıza ya da meşru menfaate dayalı olarak (KVKK m. 5 f. 1 ve f. 2 b. f/GDPR 6. madde, 1. fıkra, a ve f bentleri) vakfın diğer etkinliklerinden, yayınlarından ve diğer faaliyetlerinden haberdar etmek için kullanırız, bunun için genellikle onayınızı isteriz.

Kişisel verileriniz üçüncü şahıslara (örneğin bağışçılara, kontrol makamlarına veya vakıfla işbirliği yapan kuruluşlara) yalnızca yasal yükümlülüğümüz olduğunda ya da  sizin onay vermeniz halinde aktarılacaktır. Bilgi işlem için teknik hizmet veren bir şirket devreye sokulması halinde verilerin işlenmesine ilişkin düzenlemelere (KVKK m. 12/GDPR 28. madde) harfiyen uyulur.

2. Protokol verilerinin toplanması

Bize başka bir kanaldan bilgi vermediyseniz web sitemizi ziyaret ettiğinizde sadece tarayıcınızın sunucumuza ilettiği kişisel verileri toplarız. Bu bilgiler geçici olarak logfile denilen bir dosyaya kaydedilir. Aşağıdaki bilgiler sizden bağımsız olarak toplanır ve otomatik olarak silinene kadar saklanır:

 • IP adresi
 • Başvurunun tarih ve saati
 • Eşgüdümlü evrensel saatle (UTC) saat dilimi farkı 
 • Web tarayıcısı tarafından gönderilen istek yöntemi (örn. GET), istenen sayfa veya kaynak, protokol sürümünü (örn. HTTP/1.1) içeren istek.
 • Erişim durumu/ HTTP durum kodu (örn. 404 “sayfa bulunamadı”)
 • Aktarılan veri miktarı
 • (Web tarayıcınız bilgiyi iletiyorsa) görüntülenen sayfanın çağrıldığı ya da kaynağın bağlı olduğu sayfa
 • (Web tarayıcınız bilgiyi iletiyorsa) tarayıcı yazılımının adı, üretici firma, sürüm, dil, işletim sistemi ve sürümünden oluşan tarayıcı kimliği. Adı geçen veriler size web sitemizi göstermek ve istikrar ve güvenlik sağlamak için toplanır. Hukuki dayanağı KVKK m. 5 f. 2 b. f)/GDPR 6. madde, 1. fıkrasının f bendidir.

3. Çerezler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza yukarıda belirtilen protokol verilerinin yanı sıra çerezler de kaydedilir. Bunlar sayfamızı ziyaret ettiğinizde tarayıcınızın otomatik olarak ürettiği ve ( laptop, tablet, akıllı telefon v.b.) cihazların kaydettiği küçük verilerdir. Çerezlerde, kullanılan uç cihaza özgün bilgiler saklanır. Ancak bu, kimliğinizle ilgili doğrudan bilgi sağlandığı anlamına gelmez. Ayrıca çerezler programları çalıştıramaz ya da bilgisayarınıza virüs aktaramaz. Çerezlerin işlevi, internet hizmetlerini daha kullanıcı dostu ve daha etkin hale getirmektir.

Bu web sitesinde aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 • Geçici çerezler: Geçici çerezler tarayıcıyı kapattığınızda otomatik olarak silinir. Özellikle oturum çerezleri bu gruba dahildir. Bu çerezler bir tür oturum kimliği kaydeder, bu kimlik sayesinde tarayıcınızın çeşitli soruları ortak oturumla eşleştirilir. Böylece web sitemize tekrar girdiğinizde bilgisayarınızı tanımanız mümkün olur. 
 • Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, çereze göre değişen bir sürenin ardından otomatik olarak silinir. Bu tür çerezleri web sitemizin kullanım istatistiğini tutabilmek ve hizmetlerimizi optimize edebilmek için kullanıyoruz. Çerezler sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde daha önce de sitemize girdiğinizi otomatik olarak görmemizi sağlar. 
 • Tarayıcı ayarlarınızı kendi isteğinize göre oluşturabilir, örn. üçüncü parti çerezleri ya da bütün çerezleri reddedebilirsiniz. Bu durumda size bu web sitesinin bütün fonksiyonlarını kullanamayacağınızı belirtmek isteriz.

 • İşlevsellik çerezleri: Bu çerezler web sitesinin kullanım analizinde, örn. hangi hizmetlerin özellikle tercih edildiğini ya da kullanıcının hangi dil ayarını seçtiğini tespit etmeye yarar.

 • Pazarlama çerezleri: Bu tür çerezler partnerlerimizin web siteleri tarafından yerleştirilir. Partnerlerimiz tarafından kullanıcının ilgi alanlarını içeren bir profil oluşturmak ve ilgili reklam içeriklerinin görüntülenmesini sağlamak için kullanılır.  

Web sitemize girdiğinizde sizden istediğimiz izinlerle ilgili analiz araçları ve partner şirketlerin listesi ve haklarında ayrıntılı bir açıklama yer alır. 

Çerezler vasıtasıyla veri işlenmesinin hukuki dayanağı, GDPR’nin 1. maddesi 1. fıkrasının f bendidir. 

4. Web analizi

Google Analytics kullanımı

 • Web sitemizde Google Inc.’in ("Google") sağladığı web analiz hizmeti Google Analytics’i kullanıyoruz. Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitemizi kullanımınızın analizini yapmamızı sağlayan çerezleri kullanmaktadır. Çerezler ile oluşturulan ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı gösteren (IP adresi, talebin tarihi ve saati, talebin geldiği web sitesi, tarayıcı ve işletim sistemi gibi) bilgiler kural olarak Google'ın ABD'de bulunan bir sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir.  Google Analytics'i "_anonymizeIp()" uzantısıyla kullanıyoruz. Bu nedenle IP adresiniz Avrupa Birliği üyesi devletlerde ya da Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına imza atmış diğer ülkelerde Google tarafından kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada kısaltılır. Google, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında rapor hazırlamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri web sitesi operatörüne aktarmak için bu bilgileri kullanır. Google Anaytics aracılığıyla web sitemizin kullanımını analiz ediyor, düzenli olarak iyileştirmeler yapıyoruz. Elde edilen istatistikler sayesinde hizmetlerimizi geliştiriyor ve bir kullanıcı olarak sizin için daha ilginç hale getirmeye çalışıyoruz. Google Analytics kullanımının hukuki dayanağı KVKK m. 5 f. 1/GVKT m. 6 f. 1 b. a)’dır.
 • Google Analytics’te tarayıcınızın ilettiği IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.
 • Ancak tarayıcı yazılımınızda ilgili ayarlamayı yaparak çerezlerin kaydedilmesini önleyebilirsiniz; bu durumda bu web sitesinin bütün işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bunun ötesinde çerezlerin ürettiği (IP adresiniz dahil) web sitenizin kullanımıyla ilgili verilerin toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini,  (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) adresindeki tarayıcı eklentisini indirip kurarak önleyebilirsiniz.
 • Ayrıntılı bilgi için: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001) https://policies.google.com/privacy

Matomo (eski adıyla Piwik) kullanımı

 • Web sitemizde Matomo web analiz hizmetini kullanıyoruz. Matomo, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitemizi kullanımınızı incelememizi sağlayan çerezler kullanır. Bu şekilde toplanan bilgileri sadece Almanya'daki sunucumuzda saklıyoruz. Matomo'yu "anonymizeIP" uzantısıyla kullanıyoruz. Böylece IP adresleri kısaltılmış biçimde işleme tutulmakta ve kişilerle doğrudan ilişkilendirme imkanı kalmamaktadır.
 • Matomo aracılığıyla tarayıcınızın ilettiği IP adresi, toplanan diğer verilerle birleştirilmeyecektir.

 

Bu noktada içeriği tamamlayan dışsal bir içerik bulacaksınız. Üzerine tıklalayarak görüntüleyebilirsiniz.

Bu aşamada içeriği tamamlayan harici bir bilgiye ulaşabilirsiniz. İçeriği bir kez tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Matomo'yu web sitemizin kullanımını incelemek ve düzenli olarak iyileştirmek için kullanıyoruz. Elde ettiğimiz istatistiklerle hizmetlerimizi iyileştirebiliyor ve siz kullanıcılarımız için daha ilginç hale getirebiliyoruz. Matomo kullanımının hukuki dayanağı KVKK m. 5 f. 1/GVKT m. 6 f. 1 b. a)’dır.

 • Matomo açık kaynaklı bir projedir. Üçüncü taraf sağlayıcıyla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 Facebook-Pixels (Facebook Custom Audiences) kullanımı

 • Web sitemizde ayrıca Facebook Inc.'in ("Facebook") "Facebook Pixel"ini de kullanıyoruz. Böylece web sitemizin kullanıcılarına  facebook ya da diğer sosyal medya uygulamalarıi üzerinden faydalı başka web sitelerini ve ilgilerini çekecek reklam ilanlarını ("Facebook- Ads") gösterebiliyoruz. Tarayıcınız Facebook-Pixel aracılığıyla doğrudan Facebook sunucusuyla bağlantı kurar. Bu yüzden Facebook tarafından toplanan verilerin kapsamını ve başka şekilde kullanımını biz belirleyemiyoruz, ancak bildiğimiz kadarıyla sizi bilgilendirebiliyoruz: Facebook, Facebook-Pixel aracılığıyla bir ilanımıza tıkladığınız ya da İnternette yer aldığımız bir web sitesini aradığınız bilgisine ulaşır. Facebook’un servislerinden birine kayıtlıysanız, Facebook ziyareti sizin hesabınızla ilişkilendirir. Facebook'a kayıtlı değilseniz ya da giriş yapmadıysanız bile, sağlayıcının IP adresinizi ve sizi tespit etmesini sağlayacak diğer özelliklerinizi bulması ve kaydetmesi mümkündür.  
 • Facebook pikselini kullanırken amacımız, yayımladığımız Facebook reklamlarını sadece İnternette sunduklarımıza ilgi gösteren kullanıcılara göstermektir. Başka bir deyişle, Facebook pikseli aracılığıyla Facebook reklamlarımızın kullanıcının potansiyel ilgi alanlarıyla örtüşmesini ve rahatsız edici olmamasını istiyoruz. Ayrıca, Facebook pikselini, kullanıcıların bir Facebook reklamına tıkladıktan sonra web sitemize yönlendirilip yönlendirilmediğini görerek Facebook reklamlarının etkinliğine dair istatistiksel veriler elde etmek için kullanabiliriz. Facebook pikselinin kullanımının hukuki dayanağı KVKK m. 5 f. 1/GVKT m. 6 f. 1 b. a)’dır.  
 • Facebook Inc’de (1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ABD) bilgi işlemle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

5. Sosyal Medya ve Eklentiler

 • Şu anda kullandığımız sosyal medya eklentileri: Facebook, Twitter, Instagram. “Çift tıklama” diye adlandırılan uygulamayı kullanıyoruz. Bu da sitemizi ziyaret ettiğinizde, eklentilerin sağlayıcılarına başlangıçta hiçbir kişisel verinin aktarılmadığı anlamına geliyor. Eklenti sağlayıcısını ilgili butondaki logoda görebilirsiniz. Buton vasıtasıyla size eklenti sağlayıcıyla doğrudan iletişim kurma olanağı sağlıyoruz. Sadece taralı alana tıklayarak etkinleştirdiğinizde eklenti sağlayıcı, çevrimiçi hizmetlerimizin web sitesine eriştiğiniz bilgisini alır. Başka bir deyişle, eklenti etkinleştirildiğinde kişisel verileriniz ilgili eklenti sağlayıcısına aktarılır ve burada (ABD'deki sağlayıcılar için ABD'de) saklanır. (Facebook Almanya, IP adresinin alındıktan hemen sonra anonimleştirildiğini açıklamıştır).
 • Toplanan veriler ve veri işlem süreci üzerinde bizim hiçbir etkimiz olmadığı gibi, eklenti sağlayıcıdan veri toplama işleminin tamamı, veri işlemenin amaçları ve saklama süreleri hakkında da hiçbir bilgi almamaktayız.
 • Eklenti sağlayıcı, hakkınızda toplanan verileri kullanım profilleri olarak saklar ve reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirmenin amacı, (sayfaya girmemiş kullanıcıları da kapsayacak şekilde) ihtiyaca göre reklam göstermek ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmektir. Eklentiler aracılığıyla sosyal ağlar ve diğer kullanıcılarla etkileşim olanağı sağlamaktayız. Böylece hizmetlerimizi iyileştirebilir ve bir kullanıcı olarak sizin için daha ilginç hale getirebiliriz. Eklentileri kullanmanın hukuki dayanağı, KVKK m. 5 f. 1/GVKT m. 6 f. 1 b. a)’dır..
 • Veriler sizin eklenti sağlayıcıda bir hesabınız olup olmamasından ve oraya giriş yapıp yapmadığınızdan bağımsız olarak aktarılır. Eklenti sağlayıcıya giriş yapmanız halinde bizim sitemizde toplanan verileriniz doğrudan eklenti sağlayıcısındaki mevcut hesabınızla eşleştirilir. Etkinleştirme butonuna basarak örn. sayfaya bağlantı verirseniz, eklenti sağlayıcı bu bilgileri kullanıcı hesabınızda saklar ve bağlantılı kişilerle herkese açık olarak paylaşır. Size bir sosyal ağı kullandıktan sonra, özellikle butonu etkinleştirmeden önce her zaman çıkış yapmanızı öneriyoruz, zira ancak bu yolla eklenti sağlayıcıda profilinizle eşleştirmeleri önleyebilirsiniz.  
 • Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve bunların eklenti sağlayıcı tarafından işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiye bu sağlayıcıların aşağıda iletilen veri güvenliği açıklamalarından ulaşabilirsiniz. Aynı açıklamalarda konuyla ilgili haklarınız ve özel alanınızın korunması için gerekli ayarlama seçenekleri hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
 • Adresler:
  • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; Veri yönergeleri ve veri toplama ile ilgili bilgilere buradan, buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
  • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; Veri güvenliği yönergesi
  • Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA; Veri güvenliği yönergesi 
 • YouTube videolarını çevrim içi içeriklerimize entegre ettik. Bu içerikler htttp://www.YouTube.com adresinde kaydedilmiştir ve doğrudan web sitemizden izlenebilir.
 • Web sitesini ziyaret ettiğinizde YouTube, web sitemizin ilgili alt sayfasına girdiğiniz bilgisini alır. Bu, YouTube'un size giriş yaptığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığından ya da kullanıcı hesabınızın olup  olmamasından bağımsız gerçekleşir. Google'a giriş yaptığınızda, verileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilecektir. YouTube'daki profilinizle ilişkilendirilmek istemiyorsanız, butona basmadan önce çıkış yapmanız gerekir. YouTube, verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirmenin amacı, (sayfaya girmemiş kullanıcıları da kapsayacak şekilde) ihtiyaca göre reklam göstermek ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmektir.
 • Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve bunların Youtube tarafından işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiye bu sağlayıcıların aşağıda iletilen veri güvenliği açıklamalarından ulaşabilirsiniz. Aynı açıklamalarda konuyla ilgili haklarınız ve özel alanınızın korunması için gerekli ayarlama seçenekleri hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
 • Bu sitede Google Maps‘in içeriklerini kullanmaktayız. Böylece interaktif haritalar web sitesinde doğrudan gösterilebiliyor ve harita işlevinin kolayca kullanılması sağlanıyor.
 • Web sitesini ziyaret ettiğinizde Google, web sitemizin ilgili alt sayfasına girdiğiniz bilgisini alır. Bu, Google’ın size giriş yaptığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığından ya da kullanıcı hesabınızın olup  olmamasından bağımsız gerçekleşir. Google'da giriş yaptığınızda, verileriniz doğrudan hesabınızla ilişkilendirilecektir. Google'daki profilinizle ilişkilendirilmek istemiyorsanız, butona basmadan önce çıkış yapmanız gerekir. Google, verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca uygun tasarımı amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirmenin amacı, (sayfaya girmemiş kullanıcıları da kapsayacak şekilde) ihtiyaca göre reklam göstermek ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmektir.
 • Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve bunların eklenti sağlayıcı tarafından işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiye bu sağlayıcıların aşağıda iletilen veri güvenliği açıklamalarından ulaşabilirsiniz. Aynı açıklamalarda konuyla ilgili haklarınız ve özel alanınızın korunması için gerekli ayarlama seçenekleri hakkında da ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Google kişisel verilerinizi ABD’de de işleme tabi tutmaktadır.

Foleon

Dijital yayınlar, Transformerweg 38-72, 1014 AK, Amsterdam, Hollanda adresindeki Foleon B.V’de de barındırılmaktadır. E-posta adresi: info@foleon.com. Hosting şirketi yukarıda adı geçen verileri görevli işlemci olarak teslim alır. Foleon, kişisel verileri sadece Vakıf tarafından ya da Vakıf adına oluşturulan dijital yayınların ve/veya formların kendi sunucularında ya da Foleon tarafından görevlendirilen üçüncü şahısların sunucularında saklanması amacıyla işler. İşleyici, kişisel verileri Vakıf tarafından belirlenen amaç dışında herhangi bir amaçla işleyemez. Foleon'un gizlilik politikası için: https://www.foleon.com/privacy-polic

Infogram

Web sitemizdeki grafikler ve istatistikler “İnfogram” tarafından üretilmiştir. Bu servisi veren, 450 Bryant Street, San Francisco, CA 94107, ABD adresindeki Infogram’dır.

Bir Infogram grafiğinin bulunduğu bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız ile üçüncü taraf sunucu arasında doğrudan bir bağlantı kurulmaktadır. Böylece en azından IP adresinin ve cihazla ilgili bilgilerin kaydedildiği ve kullanıldığı düşünülebilir.

Keza hizmet sağlayıcılar, kullanılan bilgisayara çerez kaydetmeyi denemiş de olabilir. Infogram veri güvenliği açıklamasında verilerin kullanımı hakkında bilgi vermektedir: https://infogram.com/de/privacy.

Sayfaların sunucusu olarak aktarılan verilerin ve bu verileri Infogram’ın nasıl kullandığına dair bilgimiz olmadığına dikkatinizi çekeriz.  

Podigee Podcast-Hosting

Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Almanya adresinde kayıtlı Podigee’nin podcast-hosting hizmetlerinden faydalanıyoruz. Podcast’ler  Podigee tarafından yüklenmekte ya da Podigee üzerinden aktarılmaktadır.

Kullanım, haklı çıkarlarımıza, yani GDPR’nin 6. madde, 1. fıkrasının f bendi uyarınca podcast hizmetimizin güvenli ve verimli bir şekilde sağlanmasına, analizine ve optimizasyonuna dayanmaktadır.

Podigee, podcast indirme/dinlemeyi mümkün kılmak ve erişim numaraları gibi istatistiksel verileri belirlemek için IP adreslerini ve cihaz bilgilerini işleme tabi tutar. Podcast'lerin hazırlanması için gerekmiyorsa bu veriler Podigee veri tabanında depolanmadan anonimleştirilir ya da başka bir isimle anılır. 

Ayrıntılı bilgi ve itiraz olanakları için: Podigee’nin veri güvenliği açıklaması

https://www.podigee.com/de/about/privacy/.

Flickr

Fotoğraf görüntülemek için Flickr hizmetlerini kullanıyoruz. Bu işlemler Inc. c/o SmugMug Limited, 3rdFloor, Chancery House, St. Nicholas WaySutton, İngiltere, SM1 1JB adresindeki Flickr tarafından sağlanmaktadır. 

Flickr, web sitemizdeki bir sayfayı çağırdığınız bilgisine o sayfayı çağırarak ulaşır. Flickr'a giriş yapmanız halinde flickr bu girişi flickr hesabınızla eşleştirebilir. Özel alanınızın güvenliği konusunda ayrıntılı bilgi için flickr’ın veri güvenliği açıklamasına başvurabilirsiniz: https://www.flickr.com/help/privacy

6. Özel hizmetler hakkında bilgi

Hizmet sağlayıcımız, e-posta ve elektronik bülten göndermek için Newsletter2Go hizmetini kullanabilir. Bu sırada verileriniz Sendinblue Ltd. Şti.’ye iletilir. Sendinblue Ltd. Şti.’nin verilerinizi satması ve elektronik bülten  göndermek dışında kullanması yasaktır. Sendinblue Ltd. Şti., Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve Federal Veri Koruma Yasası’nın getirdiği kurallara göre seçilmiş, Almanya sertifikalı bir sağlayıcıdır.

Ayrıntılı bilgi için: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?rtype=n2go

Newsletter2Go kullanılarak gönderilen e-posta ve elektronik bültenler izleme (tracking) teknolojilerini kullanabilir. Bu verileri, e-postalarımızın veya elektronik bültenlerimizin açılıp açılmadığını ve müşterilerimizin hangi linklere tıkladığını istatistiksel olarak toplayarak, hangi konuların müşterilerimizi ilgilendirdiğini bulmak için anonim olarak kullanıyoruz. Aynı bilgilerden daha sonra hizmetlerimizi geliştirmek için faydalanıyoruz.

7. Depolama süresi, silme

Vakıf, kişisel verilerinizi, ilgili hizmeti yerine getirmek ya da depolama gerekçesinin amacına ulaşması için gerekli süre boyunca ve izninizi geri çekmediğiniz sürece depolar ve kullanır.  

Bu koşulların geçerli olmadığı durumlarda veriler yasal depolama süreleri saklı kalmak koşuluyla silinir.

8. Haklarınız

Verilerinizin işlenmesi ve kullanılması için verdiğiniz rızayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Bunun için service@freiheit.org adresine e-posta gönderiniz. Bu durumda verileriniz derhal silinecektir.

KVKK m. 11’de ilgili kişiye tanınan belirtilmektedir. Bunlar şu şekildedir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Bu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde veri sorumlusuna başvurunuzu service@freiheit.org adresine yapabilirsiniz.