DE

Partnerler
Partnerlerimiz

Partner FNF Türkiye 2024

140journos

140journos, gönüllü bir topluluğun oluşturduğu; Türkiye ile ilgili belgesel videolar, görsel hikâyeler ve araştırma videoları üreten bir medya yayıncısıdır. 19 Ocak 2012'de, o sırada 18 yaşında olan Engin Önder tarafından kuruldu. 140journos kendisini bir yurttaş gazetecilik organizasyonundan, gazetecilikte kendine özgü yaratıcı tarzı ile genç nesiller arasında popüler olan profesyonel bir yeni medya yayıncısına dönüştürdü. 140journos, sinematografik hikaye anlatımını gazetecilik içeriğiyle birleştirerek sosyal, siyasi, ekonomik konular üzerine derinlemesine röportajlar içeren orijinal belgeseller üretiyor. Popüler yeni çağ belgesellerine ek olarak, 140journos siyasi makaleler, e-kitaplar yayınlar, çevrimiçi / çevrimdışı tartışma grupları düzenliyor ve vatandaşların teknoloji yoluyla siyasetle daha fazla ilgilenmelerini sağlayan açık kaynaklı mobil / web uygulamaları geliştiyor.

https://140journos.com/

3H Hareketi

3H Hareketi (Hürriyet, Hukuk ve Hoşgörü), Türkiye'de 2006 yılından beri aktif olan bir gençlik düşünce kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana 3H, sosyalizm, faşizm, radikal muhafazakarlık ve otoriteryenizm gibi liberalizm karşıtı fikirlere karşı, düzenlemiş olduğu etkinliklerle özgürlüklerden yana bir alternatif ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 3H Hareketi, sıklıkla seminerler ve zaman zaman da yapmış olduğu protestolarla gündemde ses getirmeyi amaçlamaktadır. Grubun aynı zamanda her gün güncellenen ve üyelerinin ekonomik, siyasi ve sosyal meselelere dair makalelerinin bulunduğu aktif bir websitesi de mevcuttur. 3H Hareketi, Türkiye'nin heryerinden özgürlükçü öğrencilerin birbirleri ile buluşma imkanı bulduğu "Liberal Gençlik Kongresi" organizasyonu ile de, Türkiye'de liberal bir gençlik networkü oluşturan çatı bir kurum olmak yolunda hızla ilerlemektedir.

3hhareketi.org

Aposto

Aposto, gelecek nesil dijital medya markaları ve topluluk odaklı çevrimiçi girişimler inşa etmektedir. Sıra dışı yaratıcılar ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yeni yayınlar başlatmakta; e-posta bültenleri ve podcast'ler için bir yayın ağı olarak faaliyet göstermektedir.

https://aposto.com/

Hrant Dink Vakfı

Hrant Dink Vakfı, Hrant Dink'in hayallerini, mücadelesini, dilini ve yüreğini yaşatmak amacıyla 2007 yılında kuruldu. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güvenli ve sağlıklı bir çevrenin gelişmesine, kültürel çeşitliliğe ve farklılıklara saygılı, demokratik yurttaşlık bilincine sahip bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Vakıf, diyalog, empati ve barış kültürünün gelişmesini tüm faaliyetlerinin temeli olarak tanımlıyor ve aşağıdaki alanlarda yoğunlaşıyor:

 • Tarih
 • Kültür ve Sanat
 • Eğitim
 • İnsan Hakları ve Demokratikleşme
 • Türkiye-Ermenistan İlişkileri

hrantdink.org

Civil Production

Civil Production, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin her bir maddesine dayanarak 30 farklı yazar tarafından yazılacak 30 kurgusal hikayenin dramatik bir performansı olan Birileri Projesi'ni başlatan bir aktörler kolektifidir.

Daktilo1984

Daktilo1984, “kurumsal devlet, medeni toplum, özgür birey” ilkeleri temelindeki Yeni Liberalizm anlayışının Türkiye’nin siyasi ve entelektüel elitleri arasında yaygın bir şekilde yer bulması ve benimsenmesini hedefleyen entelektüel ve siyasi bir harekettir. Bu amaçla Youtube programları, podcastler, röportajlar, yazılar üretir ve Yeni Liberalizm anlayışı çerçevesinde tüm yeni medya araçlarını kullanarak bunların yaygınlaştırılmasını sağlar.

https://daktilo1984.com/

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM)

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) İstanbul merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur. EDAM’ın ana çalışma alanları:

 • Dış siyaset ve güvenlik,
 • Türkiye-AB ilişkileri,
 • Enerji ve iklim değişikliği politikaları,
 • Ekonomi ve küreselleşme,
 • Silahların kontrolü ve silahların yayılmasının önlenmesi,
 • Siber politikalar programını kapsamaktadır.

EDAM, Türkiye’nin yeni dünya düzeni içinde alacağı yeri belirleyecek politika alanlarına dair görüş oluşturmak suretiyle Türkiye içinde ve dışında karar alma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

https://edam.org.tr/

Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC)

Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC), ortak bir Avrupa Komşuluk Politikası (ENP), Genişleme Politikası ve Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri ve Güvenliği için Küresel Stratejiyi güçlendirmek amacıyla araştırma yapan ve projeler uygulayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. ENC, 'Komşuların Komşuları' da dahil olmak üzere, Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri, AB'ye Katılan Ülkeler, Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ülkeleri arasında gelişmiş diyalog ve komşuluk koordinasyonunu hedefleyen araştırmalar yürütmektedir. Araştırma yayınları, ortaklıklar, eğitimler ve politika etkinlikleri aracılığıyla mevcut AB Üye Devletleri, komşu ülkeler ve Daha Geniş Avrupa arasındaki dış politika açığını daraltmayı amaçlar.

http://www.encouncil.org/

Kaos GL

Türkiye'nin en köklü LGBT örgütlerinden Kaos GL, LGBT kişilerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, varoluşlarını gerçekleştirmelerine ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine katkıda bulunabilmelerine destek olmak amacıyla 1994'ten bu yana çalışmalarını yürütmektedir. Kaos GL medya, akademi, insan hakları ve kültür programları çerçevesinde lezbiyen, gey, biseksüel ve translar dahil tüm kimliklerden insanları insan hakları, özgürlük, adalet ve toplumsal barış nosyonlarını temel değerler olarak ve hiçbir toplumsal kesimi dışlamadan benimsemeleri için cesaretlendirmektedir. 

kaosgl.com

Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD)

Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD) liberal demokrasi ve piyasa ekonomisini temel alan bir sivil toplum kuruluşudur. ÖAD’nin ana misyonu Türkiye’de ve dünyada bireysel özgürlük, hoşgörü, mülkiyet hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve piyasa ekonomisi gibi temel liberal değerler ve kurumların anlaşılmasını ve yerleşmesini sağlamaktır.
ÖAD, liberal değer ve kurumların Türkiye’de yerleşmesinin önündeki engellerin tespiti ve bu engellerin aşılması vizyonu ile araştırmalar yapmak; iç ve dış kamu politikaları üzerine bu perspektiften raporlar hazırlamak; konferanslar tertiplemek, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amaçlarını taşır. 

ozgurlukarastirmalari.com

İklim Öncüleri

İklim Öncüleri, değişime öncülük etmek amacıyla yola çıkan bir gençlik sivil toplum inisiyatifi olup, Türkiye'deki başta lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere bu alanda çalışmak isteyen herkesi bir araya getirir. Burada her bir birey, kalıp yargılara maruz kalmadan kendi benliklerini yansıtarak özgürce yerel, ulusal, uluslararası projeler, girişimler, etkinlikler üretiyor. İklim Öncüleri, Türkiye'nin gençlik alanında en geniş ve kapsamlı inisiyatifidir.

İklim Öncüleri

Individual Choice Initiative (ICI)

Türkiye merkezli ilk ve tek tüketici menfaati savunu grubu olan Individual Choice Initiative (ICI), Ağustos 2023'te kurulmuştur. ICI, Türkiye'deki önemli çevrelerle aktif bir diyalog sürdürerek tüketici haklarının korunması ve politika yapım süreçlerine entegrasyonu için çalışmalar yürütmektedir. Grubun çalışmaları kampanya yürütme, derinlemesine araştırmalar ve savunuculuk faaliyetleri şeklinde üç temel alanda odaklanmaktadır. Ana ilgi alanları arasında yaşam tarzı seçimleri, yenilikçi alternatifler ve tütün zarar azaltma yöntemleri yer almaktadır. Bu konulara yoğunlaşırken, ICI politika belirleme süreçlerinde tüketici tercihlerinin önceliklendirilmesini, daha az düzenleme, düşük vergi oranları, artan gizlilik ve genişleyen piyasa olanakları ile tüketici menfaatlerinin korunmasını amaçlamaktadır.

https://www.individualchoice.org.tr/

İstanbul Ekonomi Araştırma (IER)

İstanbul Ekonomi Araştırma, müşterilerine veri temelli danışmanlık sunmak için geleneksel ve dijital anket araçlarını bir araya getiren bir kamuoyu ve pazar araştırması şirketidir. Çevrimdışı ve çevrimiçi verileri, nicel ve nitel yöntemleri ve klasik ve yenilikçi araştırma yöntemlerini birleştiren bütüncül bir yaklaşımla topluyor ve analiz ediyoruz. İstanbul Ekonomi Araştırma 2016 yılında kurulmuştur. Ekibimiz veri toplama ve analizinde size en son teknolojileri sunmak için sektör uzmanları ve ekonomistlerden oluşmaktadır.

https://www.researchistanbul.com/

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 1994 yılından bu yana çözüm bekleyen sorun alanlarına ilişkin kanıta dayalı politika önerileri geliştirmeyi hedefleyen bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

TESEV, kısa vadenin ötesini hedef alan, yararlanmak isteyen her kesimin kullanımına sunulan, kamu kurumları ve geniş toplumsal kesimlerin ihtiyaç duyduğu bilimsel bulgulara dayalı, sürdürülebilir çözüm önerileri sunar.

TESEV; demokratikleşme, iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesi, sosyal eşitsizliklerin giderilerek kapsayıcı politikaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.

www.mlsaturkey.com/tr/anasayfa/

Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu (SÖZ)

Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu (SÖZ)

 • sanatçıların yaşadıkları her türlü baskı, sansür, yasak ve hukuksuzluğu kayıt altına almak;
 • sanatçıların maruz kaldığı baskıların, ülkenin yoğun gündemi arasında kaybolmamasını sağlamak 
 • ve en önemlisi, keyfi yasaklarla yok edilmeye çalışılan yaratıcı ifade özgürlüğünün korunması için yeni yollar aramak üzere yola çıkmıştır.

Amaçları, Türkiye’de sanatsal ifade özgürlüğünün mevcut durumunu belgelerken müzik, edebiyat, sinema, tiyatro gibi sanatın her alanından sanatçıların yaşadıklarının panoramik bir resmini çizerek kamuoyuna bütüncül bir tablo sunmaktır.

Bunu yaparken kanun yapıcılardan sanat hukukçularına, küratörlerden sanatçılara, sanat sektörünün her alanında emek veren kişi ya da kurumlarla dirsek teması kurmayı; Türkiye’de sanatsal ifade özgürlüğünün gelişmesi için atılabilecek adımları, mevcut sorunların somut kaydı üzerinden konunun tüm muhataplarıyla tartışabilmek üzere bir alan açmayı umuyorlar.

Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED); gönüllülük esasına göre kurulmuş, bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu niteliğindedir. TÜRKONFED, temsil ettiği iş insanları ve şirketler dikkate alındığında, Türkiye’nin en büyük ekonomik temsil gücüne sahip bağımsız ve gönüllü sivil toplum kuruluşudur. TÜRKONFED Çatısı altında; 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden, 24.100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer almaktadır.

turkonfed.org

Teyit

Teyit bilgi ekosistemi aktörlerinde eleştirel düşünme alışkanlığını ortak değer kılmayı amaçlayan bir doğrulama organizasyonudur. Teyit’te bilgi ekosistemini geliştirme hedefiyle paydaşlarıyla işbirliği içinde doğrulama ve güçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriyorlar.

Teyit’te 2016’dan beri internetteki şüpheli bilgileri inceliyor, dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için eğitim faaliyetleri yürütüyorlar, farklı aktörleri bir araya getirerek yanlış bilgi sorununa yönelik sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunuyorlar.

https://teyit.org/

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES)

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) 2004 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylık sürecinden yaşanan gelişmeler ışığında Avrupa Çalışmaları Merkezi adıyla kurulmuştur. Ancak, Eylül 2010 yılı itibariyle çalışma ve araştırma alanlarını genişletlerek uygulanabilir politikalar üretmeye odaklı çalışma yürüten ve Türkiye’nin dahil olduğu çevre coğrafyada meydana gelen tüm gelişmeleri araştırma alanına dahil eden Merkez, araştırma yelpazesini genişletmekte ve ilerletmektedir. 

https://cies.khas.edu.tr/

Yanındayız

Amaçları

Evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır.
 

Bakışları

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin daha çok ve aktif katılımı yoluyla sağlanacak farkındalık ile yasalarda, kurumlarda ve toplum hayatında gereken dönüşüme katkıda bulunmak.
 

Değerleri

Aktif, tutarlı, şeffaf ve hesap verebilir, karşılıklı güven ve saygıya dayanan, iletişim, katılım, iş birliği ve paylaşıma açık, içinde yer almaktan gurur duyacağımız proje ve uygulamaları öngören, barışçı bir mücadele anlayışını benimsemektedirler.

https://www.yanindayiz.org/

Yereliz

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (YERELİZ), sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve özel sektör kurumlarının yerel yönetimlerle sosyal politika odaklı ve sosyal fayda amaçlı iş birlikleri geliştirmesine duyulan ihtiyacı fark ederek yerel yönetim, akademi ve sivil toplum alanında uzun yıllara dayanan deneyimlerini YERELİZ çatısı altında toplamak isteyen bir grup hak savunucusu tarafından 2017 yılında kurulmuştur.

Kapsayıcı, katılımcı ve sürdürülebilir kentler için yaptığı tüm çalışmalarda insan haklarını ve iklim adaletini merkeze alır. Çalışmalarını yürütürken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını bir bir yol haritası olarak düşünür ve Küresel Amaçların Türkiye’de yerelleştirilmesi için izleme, araştırma, uygulama ve savunuculuk çalışmaları yapar.

‘Yerel yönetimleri sivilleştiriyor, sivil toplumu yerelleştiriyoruz’ mottosuyla sivil topluma ve kent sakinlerine yönelik yerel savunuculuk eğitimleri, yerel yönetim çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenler, savunuculuk çalışmalarında kullanılmak üzere çalışma alanlarında izleme ve raporlamalar yapar. Belediyelerin tematik alanlarda işbirliklerini arttırmaya yönelik buluşmalar organize eder, Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşması için çalışmalar yürütür.

https://yereliz.org/