DE

Yapay Zeka
Yapay Zeka ve LGBTİ+ Örgütleri Çalıştayı

AI and LGBTI+ Organizations Workshop
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

23 ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara'da "Yapay Zeka ve Sivil Toplum" konulu iki günlük bir çalıştay düzenlendi. Etkinliğin amacı, LGBTİ+ örgütlerini yapay zeka teknolojilerinin potansiyeli ve olası uygulamaları hakkında bilgilendirmek ve onlara çalışmalarını daha verimli ve yenilikçi hale getirmek için pratik araçlar sağlamaktı.

İlk gün program, katılımcıların ana bileşenler ve uygulama alanları hakkında bilgi edindikleri yapay zekanın temellerine giriş ile başladı. Bunu, metinler veya görüntüler gibi yaratıcı içerikler oluşturmak için kullanılabilen Gemini ve ChatGPT gibi "üretken yapay zeka araçlarının" kullanımı izledi.

Öğleden sonra ise yapay zekanın sivil toplumdaki somut uygulamalarına ayrıldı. Burada katılımcılar, yapay zeka tabanlı çözümlerin, sunumların oluşturulması, metin üretimi veya bilgilerin görselleştirilmesi gibi konularda sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını nasıl destekleyebileceğini tartıştılar.

AI and LGBTI+ Organizations 2
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

İkinci gün ilk olarak hızlı mühendislik tekniklerine, yani YZ sistemlerini hedefli ve hassas bir şekilde yönlendirme sanatına odaklandı. Daha sonra YZ'nin sosyal etkisi - hem fırsatlar hem de olası riskler - incelendi.

Çalıştay, katılımcıların kendi halkla ilişkiler çalışmalarını optimize etmek için yapay zeka tabanlı araçların video, ses ve metin içeriği oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini öğrendikleri pratik uygulama örnekleriyle sona erdi.

Genel olarak çalıştay, katılımcı kuruluşlara yapay zekanın birçok olası uygulaması hakkında kapsamlı bir fikir verdi. Katılımcılardan gelen geri bildirimler, katılımcıların çalışmaları için yeni fikirler edindiklerini ve gelecekte yapay zeka tabanlı çözümlerden daha fazla yararlanmak için motive olduklarını gösterdi.