DE

Türkiye'de Eğitim

Eğitim İzleme Göstergeleri

Eğitim İzleme Göstergeleri, ERG tarafından FNF’nin desteğiyle 12-14 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenen Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu kapsamında hazırlandı.

Kurulduğu 2003 yılından beri ERG, tüm çocukların temel hakkı olan nitelikli eğitime yönelik çalışmalarıyla kanıt ve veri temelli politika süreçlerine katkıda bulunuyor. Bu amaçla, 2008’de yayımlamaya başladığı Eğitim İzleme Raporları’nda çeşitli kaynaklardan derlediği nicel verileri eğitim izleme göstergelerine dönüştürüyor. Eğitim İzleme Göstergeleri’nde ERG’nin 12 yıldır izlediği bu göstergeler, veri kaynakları ve hesaplama yöntemleriyle birlikte yer alıyor, eğitim sisteminde 13 yıldır yaşanan değişiklikler göstergeler üzerinden izleniyor.

Eğitim İzleme Göstergeleri’nde eğitime ayrılan kaynaklara ilişkin veriler, yıllara göre bu kaynakların nasıl değiştiğini gösteriyor. Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, özel öğretim kurumu oranı ve net okullulaşma oranı gibi göstergeler MEB tarafından yıllık hedefleri izlemede kullanılıyor. Bölgelere ilişkin farklı göstergelerle, eğitimde bölgeler arası farklara dikkat çekiliyor. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlere ve PISA sonuçlarına ilişkin veriler aracılığıyla Türkiye’nin durumu OECD ülkeleriyle karşılaştırılıyor.

Eğitim İzleme Göstergeleri ile son 12 yılda eğitim politikalarını izlemek için kullanılan temel göstergeleri kamuoyu ve eğitim paydaşlarıyla paylaşmanın yanı sıra, bu göstergelerin yeterliliğini tartışmaya açmak istiyoruz. Paylaşılan veriler ve göstergeler eğitim sistemine ilişkin önemli bilgiler sağlasa da veri eksikliği ve/ya göstergelerin sınırlılığı eğitim alanındaki değişimi bütünsel biçimde izlemenin ve değerlendirmenin önünde bir engel oluşturuyor. Bu engel, kamuoyuyla daha kapsamlı ve ayrıştırılmış veri paylaşılması, paydaşların veri okuryazarlığı becerilerinin desteklenmesi ve eğitim paydaşları tarafından mevcut göstergelerin yeterliliğinin tartışılarak yenilerinin üretilmesiyle aşılabilir. Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu 2020 ve Eğitim Göstergeleri kitapçığının bu süreçlere katkı sunmasını umuyoruz.