DE

AB-Türkiye İlişkileri
Uzman Ziyareti: İlişkilerinin Birlikte Geliştirilmesi

ENC Brussels visit FNF Türkiye 1
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Türkiye'yi vuran son deprem önemli hasarlara neden oldu ve Türkiye bunun sonucunda siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Türkiye'de sivil toplum deprem sonrası normalleşme için dayanışma göstermeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu'nda 2023 Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen "Afet, Demokrasi ve Türkiye'de Sivil Toplumun Yüzü" başlıklı etkinlikte uzmanlar depremin etkilerini ve hükümetin deprem sonrası için uyguladığı stratejileri tartıştı.
Panelistler, ayrıca kadın haklarının Türkiye'de demokrasinin geliştirilmesindeki kritik rolünü tartıştı. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin her türlü demokratik gündemin merkezinde yer alması gerektiğini ve AB'nin insan hakları ve demokratik değerleri teşvik ederek bu çabaları desteklemesi gerektiğini vurguladılar. Etkinlikte, Türk toplumunda demokrasi ve Avrupa değerlerine duyulan acil ihtiyacın ve Türkiye'deki sivil toplum çalışanları ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Dış İşleri Servisi ve Avrupa Parlamentosu arasındaki bağların güçlendirilmesinin öneminin altı çizildi.


Panelde, Türkiye'de kadın hakları ve demokrasi konusundaki çalışmalarıyla tanınan yazar Ece Temelkuran, ülkenin siyasi ortamını kapsamlı bir şekilde ele alan bağımsız gazeteci Nevşin Mengü ve İstanbul Ekonomi Araştırma kurucu ortağı Can Selçuki gibi Türk sivil toplumunun önde gelen isimleri yer aldı. Panelistler Türkiye'de yaklaşan seçimler ve kadın haklarının demokrasinin geliştirilmesindeki rolü üzerine bir tartışma gerçekleştirdiler. Türkiye'deki muhalefet partilerinin birleşerek ortak bir aday göstermesinin olası etkilerinden bahsettiler.

ENC Brussels visit FNF Türkiye 2
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Panel konuşmacılarına ek olarak, çeşitli kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı soru-cevap oturumu sırasında Minerva İş ve İnsan Hakları Derneği kurucularından Çiğdem Çımrın, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan haklarının geliştirilmesinde sivil toplumun kritik rolünü vurguladı. PAE Hukuk Bürosu kıdemli ortağı Emre Keki, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik yasal çerçeveleri tartıştı. Özgürlük Araştırmaları Derneği Direktörü İsrafil Özkan, Türkiye'de devlet kurumlarıyla somut bir diyalog sürecine duyulan ihtiyacı tartıştı. Hrant Dink Vakfı Program Koordinatörü Nayat Karaköse, depremin Türkiye'deki azınlık toplulukları üzerindeki etkisinden bahsetti. Cambridge Üniversitesi'nden Doçent Doktor Özge Öner, gelişmiş ülkelerdeki vasıflı işgücü açığını ve AB'de ciddi göç politikalarına duyulan ihtiyacı anlattı. FNF Türkiye’den İnsan Hakları Akademisi ve Türkiye-Avrupa Dersleri Proje Asistanı Yiğit Göktuğ Torun, Türkiye'de insan hakları ve demokratik değerlerin rolünü tartıştı.


Etkinlik, farklı uzmanlardan oluşan bir grubun Türkiye'nin geleceğinin şekillendirilmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaşmaları için bir platform sağladı

ENC Brussels visit FNF Türkiye 3
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom