DE

Sürdürülebilir Kent
Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar: Politika Raporu

TESEV Report "Data for Disaster Risk Reduction: An Evaluation on the Use and Sharing"
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı desteği ile yürütülen “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programının 8. yılında “Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar” projesi kapsamında hazırlanan “Afet Riskinin Azaltılması için Verinin Kullanımı ve Paylaşımı Üzerine Bir Değerlendirme / Data for Disaster Risk Reduction: An Evaluation on the Use and Sharing” raporu yayımlandı.

Dr. Bürge Elvan Erginli tarafından kaleme alınan raporda öncelikle afet riskinin azaltılmasına yönelik küresel çerçevelerde ve ulusal planlarda veri ve bilgi teknolojilerinin yeri irdelenmiştir. Daha sonra afet öncesi, esnası ve sonrası veri türleri hakkında genel bilgiler verilerek proje illerinde üretilen, kullanılan ve paylaşılan veriler araştırmalar ve proje kapsamında gerçekleştirilen ve farklı kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı yuvarlak masa toplantılarındaki tartışmalara referansla irdelenmiştir. Raporun son bölümü sonuç ve çözüm önerilerini sunmaktadır.

Proje kapsamında düzenlenen etkinlikler, podcastler ve rapor hakkında detaylara TESEV’in web sitesinden ulaşabilirsiniz.