DE

Sürdürülebilir Kent
Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar: Bursa Yuvarlak Masa Toplantısı

Sustainable Cities-Bursa Roundtable
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı desteği ile yürütülen “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programının 8. yılında “Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar” projesi ile, kentlerin veri ile ilgili paydaşlarını bir araya getirerek kentlerin veriye dayalı olarak afetlere karşı nasıl daha dirençli hale getirilebileceği sorusuna yanıt arıyor. İzmir ve Mersin toplantılarından sonra proje kapsamındaki son yuvarlak masa toplantısı Bursa’da düzenlendi. Yerel yönetim, kamu, sivil toplum ve özel sektörden afet yönetimi ve veriyle ilgili paydaşlar kentin mevcut veri ve teknoloji potansiyelinin afetlere daha hazır bir kente ulaşma amacıyla nasıl kullanılabileceğini, nasıl yeni işbirlikleri kurulabileceğini tartıştı. Akıllı şehircilik yolunda atılan adımlar, kentsel açık veri platformları ve veriye dayanan kentsel çözümlere verilen önem açısından Türkiye’deki öncü kentlerden biri olan Bursa’da düzenlenen bu toplantı proje kapsamındaki tartışmalara yeni bir boyut getirdi.