Liderlik Akademisi
Millenial Takeover: Yeni Güçlü Adamdan Korkmuyoruz

Kakheti, Gürcistan, 2023
Millennial Takeover 2023
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Gürcistan'ın Kakheti kentinin sakin manzaralarında "Millennial Takeover" başlıklı önemli bir seminer düzenlendi: Yeni Güçlü Adamdan Korkmuyoruz" başlıklı seminer 30 Ağustos - 3 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. On iki farklı ülkeden 20 genç düşünürün bir araya geldiği seminer, yenilikçi fikirlerin ve heyecanlı tartışmaların yuvası haline geldi. Her katılımcı masaya kişisel ve bölgesel deneyimlerinden yola çıkarak farklı bakış açıları getirdi.

Tartışmaların merkezinde, günümüz küresel sahnesinde popülistler tarafından kullanılan tekniklerin tanımlanması vardı. Seminerde bu mekanizmalar ve demokratik kurumların altını oymak için nasıl titizlikle tasarlandıkları derinlemesine incelendi. Bu bilgiyle donanan katılımcılar etkili stratejiler üzerinde beyin fırtınası yaptı. Liberallerin popülist taktiklere nasıl güçlü bir şekilde karşı koyabileceği ve demokratik değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini nasıl sağlayabileceği sorusuyla boğuştular.

Seminer, son gününde Türk sivil toplum kuruluşu Kuest tarafından düzenlenen etkili bir eğitim oturumuyla zirveye ulaştı. Bu eğitim, değişimi teşvik etmek için sosyal medyanın gücünden yararlanma etrafında dönüyordu. Dijital çağ geliştikçe, sosyal platformların gücünden yararlanmak çok önemli hale geliyor. Kuest'in uzman rehberliğinde katılımcılar stratejiler geliştirdi ve dijital alanda dalgalar yaratmayı amaçlayan girişimler başlatarak daha parlak, daha bilinçli bir geleceği müjdeledi.

Kakheti'de geçirdikleri zamanın araçları ve bilgileriyle güçlenen bu genç liderlerin olağanüstü yolculuklarını takip ederken kanallarımızı izlemeye devam edin. "Millennial Takeover" sadece bir etkinlik değil; bir hareketin başlangıcı.