DE

Yapay Zeka
Cesur Yeni Dünya: Yapay Zeka ve İfade Özgürlüğü

AI and Freedom of Speech
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Federal Almanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi ve İnsan Hakları Akademisi, yapay zeka üretimi resimler için türünün tek örneği olan bir yarışma düzenledi. Yapay zeka ve insan haklarının geleceğini konu alan bu yarışma geniş ilgi topladı ve 150'den fazla başvurunun arasında 15 resim jüri tarafından seçildi.

Bu eserlerin yer aldığı sergiden önce, Federal Almanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi ve İnsan Hakları Akademisi, Ankara'da yapay zekâ ve ifade özgürlüğü arasındaki karmaşık ilişkiye ışık tutan bir panel düzenledi. "Cesur Yeni Dünya: Yapay Zeka ve İfade Özgürlüğü" başlıklı etkinlik, yapay zekadaki gelişmelerin dijital çağda ifade özgürlüğü üzerindeki etkilerini tartışmayı amaçladı.

AI and Freedom of Speech 2

Mr. Henning Simon, Envoy of Germany to Turkey

© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Panel, Almanya Ankara Büyükelçiği Müsteşarı Henning Simon'un açılış konuşmasıyla başladı. Simon, yapay zekâ tarafından üretilen veri ve görüntüler ile gerçek görüntüler arasında ayrım yapmanın giderek zorlaştığından bahsetti. Doğrulamanın (fact checking) daha karmaşık hale geleceğini vurguladı.

Sayın Simon'un konuşmasının ardından Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Daimi Temsilcisi Beate Apelt, vakfın gelişen teknolojiler karşısında demokratik değerleri teşvik etme ve insan haklarını koruma konusundaki kararlılığından bahsetti. İnsan Hakları Akademisi Proje Direktörü Elif Menderes, yapay zekanın ifade özgürlüğüne ilişkin etik sonuçlarının ele alınmasının önemini vurguladı.

AI and Freedom of Speech 3

Beate Apelt, Head of FNF Türkiye Office

© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Etkinliğin devamında Göttingen Üniversitesi'nden yapay zeka ve felsefe uzmanı Profesör Catrin Misselhorn "Etik, Yapay Zeka ve Gazetecilik" başlıklı bir konferans verdi. Misselhorn, yapay zeka uygulamalarının tarihsel gelişimini inceleyerek Yapay Zekanın teknolojiyi şekillendirmedeki dönüştürücü rolünü aydınlattı. Misselhorn, yapay zekanın tüm alanlarda uygulanmasına ilişkin etik hususların kapsamlı bir şekilde anlaşılması gerektiğinin altını çizerek, sorumlu bir şekilde benimsenmesi ve kullanılması çağrısında bulundu.

Panelin gazeteci Zeynep Gürcanlı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen bir sonraki bölümünde ise "Yapay Zekanın Yükselişi İfade Özgürlüğü ve Gazeteciliğin Geleceği Açısından Ne Anlama Geliyor?" sorusuna yanıt arandı. Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erkan Saka, yapay zekanın gazetecilik üzerindeki etkisi hakkındaki görüşlerini paylaştı. Dr. Saka, yapay zekanın potansiyel faydalarından bahsederken, ifade özgürlüğünü kısıtlama riskine karşı uyarıda bulundu. Etik konuların ve sorumlu kullanımın kritik önemini vurgulayarak, yapay zekanın potansiyelinden yararlanmak için makul bir yaklaşım çağrısında bulundu.

AI and Freedom of Speech 4

Prof. Dr. Catrin Misselhorn

© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

NewsLabTurkey Editörü Dr. Sarphan Uzunoğlu, medya ve dijitalleşmenin toplum üzerindeki geniş kapsamlı etkilerine ilişkin kapsamlı bir analiz sundu. Dr. Uzunoğlu, yapay zeka da dahil olmak üzere dijital teknolojilerin medya ortamına getirdiği derin dönüşümlerin altını çizerek, medya profesyonellerinin bu dinamik değişikliklere uyum sağlaması ve yanıt vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Panel, katılımcıların konunun inceliklerini daha fazla keşfetmelerine ve görüş alışverişinde bulunmalarına olanak tanıyan bir soru-cevap oturumuyla sona erdi. Panelin ardından, kazanan sanat eserleri için bir resepsiyon düzenlendi.

AI and Freedom of Speech 5

Panel discussion and Q&A session

© Friedrich Naumann Foundation for Freedom