DE

İş Dünyası ve İnsan Hakları
İş Uygulamalarını Yeniden Şekillendirmek: Tedarik Zinciri Yasası ve Türkiye

Reshaping Business Practices
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

İş Uygulamalarını Yeniden Şekillendirmek: Tedarik Zinciri Yasası ve Türkiye" konulu panel, AB'nin Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi ve Almanya'nın LkSG'sinin (Tedarik Zinciri Durum Tespiti Kanunu) Türkiye-Avrupa ve Türkiye-Almanya ticari ilişkileri üzerindeki etkilerini tartışmak üzere iş dünyası, sivil toplum ve medyadan uzmanları bir araya getirdi. Etkinlik, sorumlu iş yapma konusunda artan beklentileri ele almayı ve çeşitli paydaşlar arasında işbirliği yollarını keşfetmeyi hedef aldı.

"İş Uygulamalarını Yeniden Şekillendirmek: Durum Tespiti Mevzuatı ve Türkiye" başlıklı panelde, uzman konuşmacılar bu mevzuat değişikliklerinin etkileri ve zorluklarına ilişkin bakış açılarını paylaştı. Löning - Human Rights & Responsible Business Kurucusu ve Genel Müdürü Markus Löning, kurumsal sürdürülebilirlik, AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi ve Almanya'nın LkSG'si hakkında aydınlatıcı bir genel bakış sundu. Sunum, modern iş dünyasında sürdürülebilirlik ve durum tespitinin önemini vurgulayarak, sonraki tartışmalar için zemin hazırladı. Akabinde, İnsan hakları avukatı ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü Veysel Ok, durum tespiti yasasının Türk medyası ve sivil toplumu için önemini ve Türkiye'deki insan hakları alanı üzerindeki potansiyel etkilerini paylaştı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Sekreteri Arda Batu, bu mevzuatlaraTürk işletmelerinin hazır olup olmadıklarına ilişkin iş dünyasından bir bakış açısı sundu. UN Women Türkiye Program Analisti Sevda Alkan, özel sektör ortaklıklarının sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesindeki rolünü vurguladı. Basın dünyasının saygın isimlerinden Barçın Yinanç'ın moderatörlüğünü üstlendiği panel, iyi yapılandırılmış ve aydınlatıcı bir tartışma ortamı sağladı.

Reshaping Business Practices 2
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Tartışma çeşitli kritik konular etrafında döndü:

  • AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi'nin Türk şirketleri ve KOBİ'ler üzerindeki etkileri,
  • Yeni AB direktifinin Türkiye-Avrupa ilişkileri için bir fırsat mı yoksa bir engel mi teşkil ettiği ve hükümetler arasındaki olası işbirliği alanları,
  • Alman Tedarik Zinciri Yasası (LkSG) ve Türk-Alman ticari ilişkileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi,
  • Sürdürülebilirlik durum tespitinin uygulanmasında sivil toplum ve medyanın kritik rolü,
  • Bu alanlarda iş dünyası ve sivil toplum işbirliğine yönelik stratejiler ve bu tür tartışmaların nasıl yürütülebileceği,
  • Sürdürülebilirlik durum tespitinin geliştirilmesinde medya kuruluşlarının rolü,
  • İnsan hakları standartlarının iş diline çevrilmesi ve sivil toplum ile özel sektörün sürdürülebilirlik durum tespiti konusunda uyum içinde hareket etmesi.
Rethinking Business Practices 3
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Panel tartışmasını, katılımcıların sorularını yöneltebildikleri ve tartışılan konular hakkında ek açıklamalar isteyebildikleri canlı bir soru-cevap oturumu takip etti. Etkinlik, katılımcıların sürdürülebilirlik durum tespiti alanındaki kişilerle irtibat kurmalarına olanak tanıyan bir sosyal ağ oluşturma kokteyli ile sona erdi.

Panel, değişen iş uygulamaları, durum tespiti mevzuatı ve bunların Türkiye-Avrupa ve Türkiye-Almanya ticari ilişkileri üzerindeki etkileri hakkında derinlemesine tartışmalar ve bilgi paylaşımı sağlamak açısından faydalı bir platform işlevi gördü. Panelistler tarafından paylaşılan öngörüler ve çeşitli arka planlardan gelen dinleyicilerin katılımı, sorumlu iş yapma ve çeşitli paydaşlar arasında işbirliğinin önemini bir kez daha vurguladı. Etkinlik, Türkiye'de ve ötesinde sürdürülebilirlik durum tespitinin geleceğinin şekillendirilmesinde önemli bir adım oldu.

Rethinking Business Practices 3
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom