Sürdürülebilir Kent
Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar: Mersin Yuvarlak Masa Toplantısı

TESEV Mersin Roundtable 1
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Sürdürebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar projesi kapsamında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantıları devam ediyor. Kentlerin sivil toplum, akademi, yerel yönetim, özel sektörden veriye dayalı afet yönetişimi paydaşlarını bir araya getiren toplantıların ikincisi 16 Haziran 2023 tarihinde Mersin’de gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 depremleri sürecinde sürdürülen dayanışma deneyimleri üzerinden kentin veri ekosisteminin nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler tartışıldı.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Ofisi desteği ile 2016’dan bu yana “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı kapsamında her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Bu program altında şimdiye kadar e-katılım, kadın katılımı, kapsayıcı yönetişim, yenilikçilik, veriye dayalı yerel politika, veri ekosisteminin güçlendirilmesi, veriye erişim ve topluluk odaklı veri/gönüllü coğrafi bilgi konuları çalışılmışken programın 8. yılında yürütülen “Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar” projesi, afet verisi odağında kentlerin veri ile ilgili  paydaşlarını bir araya getirerek deneyim paylaşımı yapmayı ve kentlerin veriye dayalı olarak afetlere karşı nasıl daha dirençli hale getirilebileceğini tartışıyor.

2023 yılına Türkiye Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri ile başladı. 6 Şubat’tan bugüne gerek depremden etkilenen bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi, gerek depremden etkilenenlerin hayatlarını yeniden kurabilmesi, gerekse olası diğer depremlere karşı hazırlık konusunda çok çeşitli tartışmalar yürütülüyor. “Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar” projesi de bu tartışmalara afet verisi odağında katkı sunmayı hedefliyor.