DE

İkliim
İklim Öncüleri Kapasite Geliştirme Kampı

Climate Pioneers Meeting
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nde, 20 İklim Öncüsü ile 2 gün süren bir toplantı düzenlenmiştir. Burada İklim Öncüleri'nin misyon ve vizyonunu geliştirdik, hayallerimizi ve fikirlerimizi detaylı bir şekilde tartıştık ve 2 gün boyunca hazırladığımız akışla kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi ele aldık.  Kamp boyunca, birçok ilgi alanı, deneyim ve beceri hakkında birbirimizle iletişim kurduk, kişisel gelişimimize destek olduk ve öncüleri karşılıklı paylaşım ile güçlendirdik.