ReShape Europe
Gelecekte AB-Türkiye İlişkileri Üzerine Panel Tartışması

IKV Photo EU-Turkey Relations
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

9 Mayıs 2023 tarihinde Friedrich Naumann Vakfı Türkiye ofisi ve İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV), Avrupa Gününü anmak için, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğine dair diyaloğu teşvik etmek amacıyla bir panel düzenledi. Etkinlik, yaklaşan seçimler ile beraber ilerleyen süreçte Avrupa-Türkiye ilişkilerinin ne gibi sonuçlar ile karşılaşılacağına yönelik bir tartışma ortamı açmayı hedefledi.

Panel, Friedrich Naumann Vakfı Türkiye Direktörü Beate Apelt'in günün tartışmalarına yön veren konuşmasıyla başladı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB İşleri Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, günün önemine uygun bir konuşma yaptı

IKV Photo 1 EU-Turkey Relations
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Geçmişten Günümüze Avrupa ile İlişkiler" başlıklı konuşmasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini vurguladı. Panelistler, yaklaşan seçimlerin ardından AB-Türkiye ilişkilerinde ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda beklenen değişiklikleri kapsamlı bir şekilde tartıştı. Temel odak noktaları arasında ilişkilerin sağlamlaştırılması ve yeni seçilecek olan cumhurbaşkanı adayının etkisi yer aldı.

Panelde Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından AB'nin yeni dönemin zorlukları karşısında kendini nasıl dönüştüreceği konuşuldu. Ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunun Türkiye'nin adaylığını nasıl etkileyeceği ve yeni üyelik türlerinin değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve ABİHA ve AB Anlaşması’nda bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı da konuşuldu.

IKV Photo 2 EU-Turkey Relations
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Panel, katılımcıların sorularını panelistlere yöneltme fırsatı bulduğu bir soru-cevap oturumuyla sona erdi. Friedrich Naumann Vakfı ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından finansal olarak desteklenen etkinlik, Türkiye-AB çalışmalarının tarihsel bağlamına ışık tutmayı, gelecekteki ilişkileri şekillendirmek için stratejileri keşfetmeyi, küresel krizlerin bu ilişkiler üzerindeki etkisini değerlendirmeyi ve Türkiye'nin seçim sonrası dönemde zorlukların üstesinden gelmek için uygulanabilir adımlar önermeyi amaçladı.

Genel olarak panel tartışması, AB ve Türkiye arasındaki karmaşık dinamiklere ilişkin değerli bilgiler sunmuş, diyalog ve fikir alışverişi için bir platform sağladı. Seçimin AB-Türkiye ilişkileri üzerindeki etkisi ve uygulanabilecek potansiyel tedbirler gibi kritik konuların ele alındığı etkinlik, önümüzdeki yolun daha iyi anlaşılmasına ve karşılıklı işbirliğinin teşvik edilmesine katkıda bulunuldu.