DE

Medyada Nefret Söylemi Raporu Mayıs-Ağustos 2019

Nefret Söylemi

"Türkiye medyası da, uzun yıllardır, farkında olarak veya olmayarak, nefret söyleminin ve ayrımcı söylemin en önemli kaynaklarından biri olarak, toplumdaki kutuplaşmayı dikkate değer biçimde besliyor."

Hrant Dink Vakfi

Genel amacı, Türkiye’de ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye katkı sağlamak olan Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışması, medyanın sivil denetiminin önemini gözeterek medyada insan hakları ve farklılıklara saygının güçlendirilmesini, belirli kimlik özellikleri nedeniyle hedef alınan kişi veya gruplara yönelik ayrımcı dil ve nefret söylemine dikkat çekmeyi ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

2009’dan beri sürdürülen bu çalışmalarla nefret söylemi ve ayrımcı dil konularında elde edilen bilgi ve tecrübe birikimi, Hrant Dink Vakfı bünyesinde, Türkiye’de söylem üzerine çalışan ilk araştırma merkezi olan ASULİS Dil, Diyalog ve Demokrasi Laboratuvarı’nın kurulmasına zemin hazırladı.

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasının 2019 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan dört aylık döneminde ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 1299 köşe yazısı ve haber tespit edildi. 14 metinde, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar (birden fazla defa) incelenmiş oldu ve 1313 yazıya ulaşıldı. İncelenen tüm yazılarda 46 farklı grup hakkında 1575 adet nefret söylemi içeriği bulundu.