DE

Kentsel Politikanın Desteklenmesi İçin Yeni Araçlar

Açık veri platformları ve dijital kent panelleri
Tesev report

"Kentte yaşama oranının sürekli arttığı bir dünyada kent yaşamına dair sorunlar da artış ve çeşitlilik göstermektedir. Buna paralel olarak sorunlarla ve krizlerle baş etme yöntemlerimiz de farklılaşmaktadır."

Bürge Elvan Erginli, Murat Tülek

2007 yılından bu yana dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır. Kentte yaşama oranının sürekli arttığı bir dünyada kent yaşamına dair sorunlar da artış ve çeşitlilik göstermektedir. Buna paralel olarak sorunlarla ve krizlerle baş etme yöntemlerimiz de farklılaşmaktadır. Bu yöntemlerden birisi veriye dayalı strateji geliştirmedir. Kentlerle ilgili yeni veri kaynaklarının miktarı, çeşitliliği ve hızının özellikle de son dönemdeki ivmeli artışının bunda etkisi büyüktür. Küreselleşmenin kentleri daha karmaşık yapılar haline getirmesiyle kentlerin kendi içlerinde ve kentler arasında kişi ve kurumlar üzerinden kurulan ilişkiler çok büyük veri akışlarını ortaya çıkarmıştır. Kentsel veri devrimi olarak da tanımlanan bu olgu, kentleri izleme ve değerlerlendirmedeki bakış açımızı ve araçlarımızı da dönüştürmektedir.

Bu raporu yazılmasındaki amaç kent ve veri ilişkisini irdelemek, kent politikalarının desteklenmesinde verinin öneminin altını çizmek ve son dönemde ortaya çıkan açık veri ve kent paneli oluşturma eğilimleri hakkında dünya örnekleri üzerinden bilgi vermektir. Daha uzun vadedeki amaç ise yerel politika süreçlerinde veri üretimi, paylaşımı ve kullanımını teşvik etmektir. Türkiye’de yukarıdan aşağıya yaklaşımla resmi istatistik kurumu ve diğer kamu kurumlarınca üretilen kent ölçeğindeki veri kaynakları ne yazık ki çok kısıtlıdır. Bu nedenle yerel yönetimlerin veri üretimi ve paylaşımı konusundaki önemi artmaktadır. Kentlerdeki birçok hizmeti sunan yerel yönetimler buna paralel olarak hizmetlerle ilgili veri üretmektedir. Bu üretilen veriler çoğunlukla kurum içinde kalmakta, hatta kurumun kendi içerisinde bile dolaşıma girmemektedir. Bu nedenle, örnek oluşturabileceği düşüncesiyle dünya üzerinde nüfusu 1 milyonun üzerindeki şehirlerin yerel yönetimlerinin açık veri platformları ile kent panellerini incelendi. Bu inceleme yapılırken ülkelerin ulusal ölçekteki platformları ve panellerini kapsam dışı bırakıldı.