DE

Women in Politics
8 Martie - Mai mult decât o zi

Calendar 2024 - Violența asupra femeilor ne privește pe toți

Calendar 2024 - Violența asupra femeilor ne privește pe toți

Violența împotriva femeilor reprezintă o încălcare fundamentală a drepturilor omului și o problemă socială omniprezentă, cu consecințe profunde. Dincolo de răul fizic și psihologic imediat provocat femeilor, o astfel de violență perpetuează un ciclu de inegalitate și discriminare. Abordarea acestei probleme este crucială pentru promovarea unor societăți care să se bazeze pe principiile justiției, demnității și egalității de gen. Prin combaterea violenței împotriva femeilor, nu numai că protejăm bunăstarea indivizilor, dar contribuim și la crearea unei lumi mai drepte și mai incluzive. Este nevoie de eforturi colective pentru a contesta normele dăunătoare, pentru a promova conștientizarea și pentru a adopta măsuri legale de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor, deschizând în cele din urmă calea către o societate în care toată lumea poate trăi fără teamă și fără violență.

Mai jos veți găsi un calendar dedicat combaterii violenței împotriva femeilor. Acest calendar este un compendiu de povești reale, cu citate directe ale victimelor violenței, prin care dorim să atragem atenția asupra unei probleme majore din societatea noastră.  Această inițiativă își propune să sensibilizeze, să educe și să inspire la acțiune.

Atenție! Calendarul conține citate originale de la victime ale violenței fizice și sexuale împotriva femeilor.  Acestea pot fi tulburătoare.

  • Calendar 2024 - Violența asupra femeilor ne privește pe toți.

    Calendar 2024 - Violența asupra femeilor ne privește pe toți

Combaterea violenței împotriva femeilor necesită o abordare amplă care să cuprindă reforme juridice, educație și schimbări culturale. Este esențial să se introducă și să se aplice legi stricte care să incrimineze astfel de acte, precum și să se ofere servicii de sprijin pentru victime. Inițiativele educaționale trebuie să pună în discuție normele de gen dăunătoare și să promoveze relațiile respectuoase. În plus, este esențial să se încurajeze schimbările culturale care resping toleranța față de violență și pun accentul pe egalitate. Eforturile colective ale guvernului, comunităților și indivizilor pot crea o societate în care violența împotriva femeilor este inacceptabilă, punând bazele unei schimbări de durată.

Prin intermediul mărturiilor de mai jos, încercăm să atragem atenția asupra importanței abordării acestei probleme omniprezente și să încurajăm eforturile colective pentru a crea o lume mai sigură și mai echitabilă pentru femei.

Atenție! Documentul de mai jos conține mărturiile victimelor violenței fizice și sexuale. Acestea pot fi tulburătoare.

Mărturiile victimelor

România și-a demonstrat angajamentul față de respectarea drepturilor femeilor prin ratificarea unor convenții internaționale esențiale în cadrul Consiliului Europei și al Organizației Națiunilor Unite. În conformitate cu Convenția de la Istanbul, ratificată de România în 2016, țara s-a angajat să combată violența împotriva femeilor și violența domestică. Convenția subliniază importanța prevenirii, urmăririi penale și eliminării acestor violențe, promovând în același timp egalitatea de gen. În plus, România și-a afirmat dedicarea față de egalitatea de gen prin ratificarea Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) la 7 decembrie 1982. Prin aceasta, România s-a angajat să elimine discriminarea împotriva femeilor în toate sferele vieții și să promoveze egalitatea în drepturi a acestora. Aceste ratificări subliniază aderarea României la obligațiile juridice internaționale menite să promoveze o societate care să susțină drepturile și demnitatea femeilor.