DE

Art and Freedom in Armenia
Ստեղծագործական ազատությունը Հայաստանում

artistic freedom in armenia cover 2
© FNF South Caucasus

Սույն հետազոտությունը քննարկում է հայաստանյան արվեստի ոլորտում առկա խնդիրներից մեկը՝ ստեղծագործական ազատությունը։ Այն փորձ է անում բացահայտել, թե ինչպես են արվեստի ներկայացուցիչներն ընկալում իրենց արտահայտման ազատությունը, ու առաջարկում այն ոլորտներն ու բացերը, որոնք հետագա հետազոտության կարիք ունեն։ Հետազոտության նպատակներից է նաև նպաստել առաջարկած բացերի ավելի խորքային վերլուծությանը հետագայում։