DE

100 հարց - 100 պատասխան

100 հարց - 100 պատասխան

100 հարց - 100 պատասխան

Տնտեսական փոխակերպումների կենտրոնի հետ համատեղ և Ֆրիդրիխ Նաումանի հիմնադրամի աջակցությամբ մենք սույն հրատարակությամբ ներկայացնում ենք տնտեսական արդի միտումները Վրաստանում։ Հրատարակությունը բաղկացած է Վրաստանի տնտեսական և քաղաքական հիմնախնդիրներին առնչվող 100 հարց և պատասխաններից, որոնք առաջանում են տարբեր մարդկանց մոտ։ Հիմնական նպատակներից է հնարավորինս խորամուխ լինել դրանց մեջ, որպեսզի հանրությունը կարողանա իրապես ընկալել մարդկանց տեսլականները և ավելի պարզորոշ կերպով ձևակերպել գոյություն ունեցող պատճառները, հետևանքները, հնարավոր լուծման հնարավոր եղանակները։

100 հարց - 100 պատասխան