DE

#FemaleFowardInternational
Upoznajte Dianu Topčić-Rosenberg iz Hrvatske

Od javnih politika do politike u Hrvatskoj: nemoguća misija?
Diana Topčić-Rosenberg
© FNF

Što činite kada se odlučite vratiti kući nakon desetljeća oblikovanja i uvođenja javnih politika u cijelom svijetu, a nalazite društvo koje je daleko konzervativnije i manje sklono primjeni meritokratskih načela od onoga koje ste napustili krajem devedesetih? Ako ste stručnjakinja za javne politike i neumorna građanska aktivistica poput Diane Topčić-Rosenberg, učlanit ćete se u novoosnovanu liberalnu stranku i krenuti u borbu za normalizaciju hrvatske politike od nule.

Diana Topčić-Rosenberg
© FNF

Tako ukratko izgleda priča o ulasku Topčić-Rosenberg u politiku prije četiri godine, kada se pridružila Građansko-liberalnom savezu, poznatijem kao GLAS. Vratila se u svoju domovinu na Mediteranu nakon što je završila magistarski studij javne uprave na sveučilištu Harvard i provela dvadeset godina radeći na međunarodnim razvojnim projektima i za organizacije poput Međunarodnog odbora za spašavanje (IRC) i Mercy Corps. No, nije bila zadovoljna onime što je našla.

“Mislim da su nakon nekog vremena žene gurnute na rub javnog i političkog života i da se pokušalo redefinirati njihovu ulogu kao isključivo onu majke, osobe koja brine o obitelji”. Na neki način Topčić-Rosenberg svoju ulogu u svijetu politike vidi kao jedan od antidota protiv takvih tendencija. “U tom smjeru bi se mi kao liberali, posebno kao žene,  općenito trebala kretati – da stvaramo prostor za žene kako bi bile jednake muškarcima u svim segmentima društva.”

Diana Topčić-Rosenberg
© FNF

Glavna stvar kojoj se Topčić-Rosenberg posvetila otkad se vratila u Hrvatsku su prava djece, posebno posvojenje. Osnovala je udrugu za potporu posvajanju ADOPTA, koja je prerasla u stručni centar za pitanja posvajanja sa snažnim profesionalnim i interesnim utjecajem, čak i izvan Hrvatske. Tu je organizaciju osnovala s preko 20-godišnjim iskustvom upravljanja projektima na području humanitarne pomoći i javnih politika u zemljama pogođenim katastrofama, od bivše Jugoslavije do Srednje Amerike i Afrike.

Diana Topčić-Rosenberg
© FNF

“Rad u nekim od tih zemalja naučio me je poniznosti, shvatila sam koliko sam povlaštena bila u mladosti i životu do tada. Susreti s ljudima koji su činili zadivljujuće stvari usprkos strahotama kroz koje su prošli ispunili su me udivljenjem”, kaže.

Za razliku od tih iskustava koja su je činila smjernom, život po povratku u Hrvatsku u Topčić-Rosenberg budio je gnjev zbog prevladavajućih stavova njezinih sunarodnjaka o mjestu Hrvatske u svijetu. “Kada sam se vratila u Hrvatsku, neke stvari su me zapanjile. Jedna od tih bila je izoliranost naše zemlje i usredotočenost na prošlost.”

Smatra da je najučinkovitiji način borbe protiv stereotipa i diskriminacije da na utjecajnim pozicijama bude više žena.

“Način borbe protiv toga je više žena u javnom životu koje će utrti put za druge žene koje će slijediti. Kada mi kao žene imam (političku) priliku, moramo postići vidljivu promjenu, tako da druge žene ne izgube hrabrost. Govoreći o diskriminaciji, moramo otvorenije o izazovima koji su pred nama, i kao žene u politici i javnom životu moramo pružiti veću podršku drugim ženama koje se priključuju. Postići promjenu nije bitka za jednu ženu ili jedan mandat, to je vizija koju moraju dijeliti i podržavati mnogi glasovi”, zaključuje Topčić-Rosenberg.

Diana Topčić-Rosenberg vodi kampanju za društvenu i političku promjenu u različitim ulogama. Bila je na visokoj dužnosti u hrvatskoj vladi, na čelu Uprave za strategiju i socijalnu politiku u Ministarstvu socijalne politike i mladih, bila je građanska aktivistica za prava djece u sustavu socijalne skrbi i članica povjerenstava za razvoj politika. Bila je potpredsjednica liberalne stranke GLAS (srpanj 2017. – svibanj 2020.). Trenutno je članica savjetodavnog vijeća za Alliance of Her stranke ALDE i savjetnica za socijalnu politiku i javnu upravu.

 

Pratite više priča o osnaživanju žena sa #FemaleForwardInternational i u našem posebnom Fokusu na web stranici.