Αθήνα

Το ελληνικό πρόγραμμα του Ιδρύματος ξεκίνησε το 2012. Πρόκειται για τη β' περίοδο παρουσίας του στην Ελλάδα μετά από τη "μακρά" δεκαετία του '80. Η οικονομική κρίση απαιτούσε φιλόδοξες πολιτικές επομένως η συνεργασία μας με φιλελεύθερους οργανισμούς στόχευε στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Σήμερα, εργαζόμαστε σε 3 πυλώνες: (α) την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών (β) την ενθάρρυνση και προώθηση της επιχειρηματικότητας και (γ) την υποστήριξη των φιλελευθέρων ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, από το 2012 λειτουργεί η Φιλελεύθερη Πολιτική Ακαδημία, ένα γενικό πρόγραμμα πολιτικής εκπαίδευσης για τις βασικές αρχές του φιλελευθερισμού.

English | Deutsch

News

Social Media

Our Experts