DE

VN-EU Free Trade Agreement

Handbook on Summary of Vietnam - EU Free Trade Agreement (EVFTA)

Handbook
Author: WTO and International Trade Center, VCCI, FNF Vietnam
Title in Vietnamese: Cẩm nang doanh nghiệp Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu EVFTA
Format:  200 pages

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash
Handbook on Summary of Vietnam - EU Free Trade Agreement (EVFTA) image