DE

Hiệp định EVFTA

Cẩm nang doanh nghiệp Tóm lược Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu EVFTA

Sổ tay
Tác giả: WTO and International Trade Center, VCCI, FNF Vietnam
Khổ sách: 200 trang

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash
Handbook on Summary of Vietnam - EU Free Trade Agreement (EVFTA) image