DE

TÀI LIỆU CHÍNH SÁCH

Thúc đẩy sự phát triển ngành tài chính Việt Nam: Góc nhìn từ thể chế kinh tế mới

VỀ TÀI LIỆU

Nền kinh tế năng động và tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam đã giúp đất nước có vị trí trong số các quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới. Hành trình chuyển đổi bắt đầu với những cải cách theo định hướng thị trường (Đổi Mới năm 1986) và sau đó là hội nhập vào thương mại quốc tế. Mặc dù có những bước phát triển kinh tế đáng kể, thị trường tài chính Việt Nam vẫn đối mặt với những thách thức, bao gồm việc thiếu một thị trường tài chính phù hợp với quốc tế và tỷ lệ vỡ nợ cao trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp hiện nay. Trong đó, yếu tố quan trọng góp phần vào tình trạng này là các yếu tố về thể chế, pháp lý. Tài liệu chính sách này đóng góp ý kiến về thị trường tài chính của Việt Nam cũng như các thể chế pháp lý để nhìn nhận những điểm hạn chế về thể chế đã góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường tài chính hiện nay như thế nào.

VỀ TÁC GIẢ

Bugra Kilinc hiện là Nghiên cứu viên tại Văn phòng Friedrich Naumann Foundation for Freedom ở Hà Nội, Việt Nam, tham gia sâu vào các lĩnh vực liên quan đến quản lý rủi ro, thị trường bất động sản và trái phiếu, và phát triển bền vững ở các thị trường đang phát triển và mới nổi.

Bugra Kilinc - Junior Researcher at FNF Vietnam

DOWNLOAD