DE

Hiệp định EVFTA

Bài nghiên cứu khoa học "Thực hiện Trách nhiệm xã hội của DN và HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thể loại: Nghiên cứu Khoa học
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng, Phạm Hùng Tiến, Hoa Hữu Cường, Bùi Việt Hưng;
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Viện Friedrich Naumann Foun vì Tự do
Số trang: 15

Tải xuống: Bản PDF  10.2 MB

Trang bìa nghiên cứu Thực hiện trách nghiệ xã hội