Hiệp định EVFTA
Bài nghiên cứu khoa học "Thực hiện Trách nhiệm xã hội của DN và HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La trong bối cảnh triển khai EVFTA"

Xuất bản tại Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu - Số 11 (242) 2020
CSR Image

Thể loại: Nghiên cứu Khoa học
Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng, Phạm Hùng Tiến, Hoa Hữu Cường, Bùi Việt Hưng;
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Viện Friedrich Naumann Foun vì Tự do
Số trang: 15

Tải xuống: Bản PDF  10.2 MB

 Trang bìa nghiên cứu Thực hiện trách nghiệ xã hội