DE

Digital currency

[Ấn phẩm] Tiền kỹ thuật số quốc gia tại Việt Nam

Về ấn phẩm

Việt Nam hiện đã bắt tay vào việc phát triển Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC), tức một phiên bản kỹ thuật số của tiền tệ quốc gia. Có thể thấy, quốc gia Đông Nam Á này đang tiếp nối con đường của hơn 80 ngân hàng trung ương trên thế giới. So với các nước trong khu vực, Việt Nam khởi đầu khá muộn và cho đến nay vẫn chưa có nhiều tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số (eRMB) của Trung Quốc đang tạo ra áp lực lớn hơn đối với các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam. Tài liệu chính sách này phân tích những phát triển cho đến nay và đưa ra các khuyến nghị cho việc thiết kế CBDC của Việt Nam.

Về tác giả

TS. Ngô Minh Vũ hiện là giảng viên của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Vu ngo
Vu Minh Ngo

TS. Nguyễn Hữu Huân hiện là Trưởng Bộ môn Thị trường Tài chính, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Huan Huu Nguyen
Huan Huu Nguyen