DE

Votul online
Votul online. Realitatea timpurilor noastre

Internet Voting. The reality of our times
© Author: FNF Romania and Moldova

"I-Votul ar putea constitui în viitor o soluție pentru milioanele de cetățeni aflați în străinătate, mai ales pentru diaspora provenită din estul Europei, cărora accesul la acest exercițiu democratic de bază le este mult îngreunat. Totuși factori precum lipsa încrederii în actorii statali, neîncrederea generală în politicieni, lipsa voinței politice și eventualele riscuri de securitate cibernetică pot și probabil vor fi principalele obstacole ce vor întârzia mulți ani acest proces. Astfel, fără a minimaliza temerile enumerate anterior, în spiritul consensului necesității introducerii în viitor a unui astfel de sistem de vot, această publicație încearcă să ofere răspunsuri la întrebările, argumentele și pozițiile puse în discuție de către partenerii noștri de dialog."

Raimar Wagner, director FNF România și Republica Moldova.

Publicație pe tema votului online, redactată de experții Victor Guzun, Kevin Tammearu, Ana-Maria Stancu, Alexandru Balmos și coordonată de Sergiu Boghean.

Votul prin internet nu mai este doar o alternativă a votului tradițional sau prin corespondență; poate deveni o realitate a unei societăți dominate de soluții tehnologice și de necesitățile timpurilor noastre, în care milioane de cetățeni și membri ai diasporei sunt limitați în a călători sau chiar a se deplasa la secțiile de vot pentru a-și exercita dreptul la vot. Implementarea votului prin internet comportă o serie de provocări de ordin politic, societal, financiar sau tehnologic, dar toate aceste provocări pot fi soluționate dacă există suficientă voință politică, cooperare dintre instituțiile publice, private și cetățeni.

Sistemele de vot prin internet sunt credibile și funcționează doar dacă există suficientă credibilitate în entitățile care  organizează și implementează aceste sisteme, atât din punct de vedere decizional, cât și tehnologic. O societate dezvoltată din punct de vedere digital și care folosește pe larg alte soluții de guvernare electronică va accepta mai ușor și implementarea votului online.
Totuși, principalul promotor și totodată, principala barieră în implementarea votului prin internet este prezența sau lipsa voinței politice, prin asumarea sau neasumarea responsabilității și implementării acestui proces complex. Deseori politicienii însă, găsesc o serie de argumente pentru a nu începe un proces de dezbatere largă a cum pot fi soluționate aceste provocări, chiar dacă există suficientă expertiză și bune practici în domeniu. Spre exemplu argumentul că voturile pot fi influențate, sau chiar cumpărate, chiar dacă sistemele de vot prin  internet pot fi setate pentru votări multiple și doar ultima votare să rămână
valabilă. Mai mult, votul tradițional în secția de vot în ziua alegerilor va anula toate voturile online anterioare. Un alt exemplu este argumentul imposibilității verificării votului după exprimarea votului online. În Estonia deja există posibilitatea verificării votului prin intermediul unui cod QR. Din momentul implementării primului vot online în anul 2005 niciun vot online nu a fost compromis ce probează siguranța acestor sisteme, iar cu timpul sistemele de securitate online devin gradual mult mai complexe și sigure.

Un element important este dezvoltarea aptitudinilor digitale în rândul cetățenilor prin diverse programe și plasarea educației digitale drept prioritate primordială pentru sistemul educațional de toate nivelele. Entitățile ce planifică și implementează procesele de transformare digitală și implicit votarea online, trebuie să fi deschise pentru discutarea potențialelor provocări și probleme, societatea având acest drept. Doar astfel pot fi construite sisteme de vot online credibile și care au potențialul de a fi utilizate pe larg. Niciodată nu va exista un sistem de vot online perfect, așa cum nu există și un vot perfect tradițional sau
prin corespondență însă aplicând principiile enumerate, fiecare scrutin electoral va oferi lecții și remedii pentru îmbunătățirea lui ulterioară.

Votarea prin internet trebuie să rămână o opțiune de vot, de rând cu celetradiționale, iar cetățenii să aibă posibilitatea de a alege cea mai convenabilă modalitate de a-și exprima voturile. O metamorfoză foarte rapidă de la votul tradițional la cel online, fără a lua în considerare eventualele riscuri, poate fi periculoasă, contraproductivă și poate compromite definitiv idea implementării votului online în viitor. În contrast, este recomandată implementarea graduală, începând cu alegeri de importanță mai mică, referendumuri locale sau consultări astfel încât cetățenii să poată înțelege bine funcționalitatea și beneficiile acestei opțiuni de vot. Nu este necesară copierea integrală a unei soluții. Pot fi împrumutate diverse elemente ale diverselor sisteme existente și racordate la opțiunile optime necesare unui sau altui stat.

Înțelegerea, dezvoltarea și implementarea acestei opțiuni va lua timp, resurse și mult efort din partea tuturor membrilor societății, va fi necesară crearea de coaliții largi dintre actorii politici, societatea civilă, mediul academic, comunități
și cetățeni. Dar suntem siguri că orice stat democratic, mai devreme sau mai târziu, va alege și această opțiune de vot pentru organizarea scrutinelor electorale și cu cât mai devreme acest proces va fi pornit, cu atât mai rapid va fi construit un sistem fiabil, eficient și sigur, care să aducă beneficii enorme tuturor.

Publicația poate fi descărcată aici:

  • Votul online - Realitatea timpurilor noastre

    Votul online - Realitatea timpurilor noastre