Podcast
Undi 18

Voting in Malaysia

Malaysia memilih untuk menurunkan usia pengundian pada 16 Julai 2019. Berkesan, berjuta-juta menjadi pemilih, kerana rang undang-undang tersebut melampirkan peruntukan untuk pendaftaran automatik.

MKR melakukan diskusi ini untuk memberi lebih banyak penjelasan untuk meningkatkan penyertaan belia dalam proses demokrasi. Sebagai contoh, Untuk meningkatkan kesedaran kepada para remaja mengenai pentingnya menyuarakan pendapat mereka dan memperjuangkan hak mereka. (pendidikan, kesihatan, peluang pekerjaan, gaji minimum)
 

Undi 18

At this point you will find an external content that complements the content. You can display it with one click.