DE

EVENT
Αιτήσεις Συμμετοχής: Political Leadership Development Training Workshops

PLDT
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom Greece & Cyprus and Liberal Alliance

Η συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό στίβο παραμένει ακόμα και σήμερα ένα από τα άλυτα ζητήματα για την επίτευξη της κοινωνικής ισότητας, εκπροσώπησης και συμμετοχής. Στην Ελλάδα τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών εξακολουθούν να είναι απογοητευτικά. Το 2023 αποτελεί μια χρονιά με πολλές προεκλογικές εκστρατείες υπό το προίσμα των εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών.

Στο πλαίσιο αυτό η Φιλελεύθερη Συμμαχία, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Friedrich Naumann για την Ελευθερία διοργανώνουν μια σειρά εκπαιδεύσεων για γυναίκες που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν στο μέλλον με την ενεργό πολιτική σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στις γυναίκες - που θα ήθελαν να εισέλθουν στην πολιτική και να λάβουν μέρος ως φιλελεύθερες υποψήφιες στις επερχόμενες εκλογές στην Ελλάδα - τα εργαλεία, τις τεχνικές και τη συνεχή υποστήριξη που χρειάζονται για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις προσωπικές τους εκστρατείες.

Στόχοι του Προγράμματος

Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη Πολιτικής Ηγεσίας καλύπτει τις βάσεις για τις Δημοτικές εκλογές και τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι θα έχουν ένα ισχυρό δίκτυο γυναικείας υποστήριξης καθ' όλη την προετοιμασία τους. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί με σκοπό να ενισχύσει την προβολή και την αναγνώριση των υποψηφίων και να ενθαρρύνει μια κοινότητα φιλελεύθερων ιδεών και δράσεων που θα προωθήσουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Η Ακαδημία στοχεύει στα ακόλουθα:

  • Να διευκολύνει ή/και να ενισχύσει τη συμμετοχή των γυναικών στην εκλογή τους σε πολιτικές θέσεις.
  • Να ενισχύσει τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ των επίδοξων γυναικών πολιτικών.
  • Να βοηθήσει τις γυναίκες να διερευνήσουν ζητήματα πολιτικής προετοιμασίας και εκστρατείας.
  • Να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην πολιτική.
  • Να υποστηρίξει τα φιλελεύθερα πολιτικά κόμματα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για το φύλο.
  • Να προωθήσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην πολιτική.

Περιγραφή του προγράμματος

Η εκπαίδευση θα αποτελείται από 4 δια ζώσης 2ήμερες συναντήσεις από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο, που θα δώσουν την ευκαιρία στις συμμετέχουσες να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, να αναπτύξουν το δίκτυό τους, να συνομιλήσουν με καταξιωμένους εκπαιδευτές και φορείς και να οργανώσουν τον προσωπικό τους στρατηγικό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Impact Hub Athens και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων έχουν προγραμματιστεί:

1η Ενότητα:   10-11 Ιουνίου

2η Ενότητα:   23-24 Σεπτεμβρίου

3η Ενότητα:   21-22 Οκτωβρίου

4η Ενότητα:   11-12 Νοεμβρίου

Οι θεματικές πάνω στις οποίες θα εργαστούμε περιλαμβάνουν: τη δημιουργία προφιλ των υποψηφίων (ποιά είμαι, ποιο είναι το στρατηγικό μου πλεονέκτημα, γιατί θέλω να εκλεγώ), στρατηγικός σχεδιασμός και δημιουργία καμπάνιας, δημόσια ομιλία και δικτύωση, ανάλυση των αναγκών και τελικού μηνύματος.  

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, ενώ για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στους διοργανωτές athens@freiheit.org και secretary@greekliberals.net.

Υποβολή Αίτησης

Πως μπορείς να υποβάλεις την αίτηση σου:

1. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής.

2. Αποστέλλεις το βιογραφικό σου στο athens@freiheit.org μέχρι 27/5.

3. Αναμένεις την επιβεβαίωση της συμμετοχής σου μέχρι 29/5.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στον παρακάτω σύνδεσμό μέχρι 27 Μαΐου. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

*Η αίτηση συμμετοχής αφορά όλες τις θεματικές ενότητες και η δια ζώσης συμμετοχή είναι υποχρεωτική στο σύνολο αυτών για την ολοκήρωση του προγράμματος.