DE

Ấn phẩm của FNF Việt Nam

Việt Nam và Đức - Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu

Sách song ngữ Đức - Việt
Tác giả: FNF  Việt Nam, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà suất bản Đại học Quốc gia Việt Nam, Hà Nội 2020
 Quy cách: 16 x 24 cm, 582 trang

Publication on 45th anniversary of diplomatic relations between Vietnam and Germany