DE

Cải thiện chỉ số PCI
Bắc Giang: FNF thúc đẩy môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

FNF Vietnam - Bac Giang province - PCI

Sáng ngày 13/6/2020, Viện Friedrich Naumann Việt Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến “Phân tích các chỉ số thành phần PCI năm 2019 - Giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần PCI năm 2020 tỉnh Bắc Giang”. Hội nghị được tổ chức thành công tại thành phố Bắc Giang dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, UBND Thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Chỉ số PCI là tên viết tắt tiếng Anh của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index) – Chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là Chỉ số PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.

Viện Friedrich Naumann Việt Nam nhận thấy, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng và tính bền vững đã có sự thay đổi rõ rệt so với trước đây, sức ép phải đổi mới mô hình kinh doanh sản xuất ngày càng trở nên rõ rệt và cấp thiết. Đặc biệt sau khi EVFTA được chính thức thông qua trong bối cảnh Việt Nam đang đứng dậy sau cuộc khủng hoảng Covid-19 về cả đời sống lẫn kinh tế, Việt Nam nói chung và các địa phương nói riêng đứng trước áp lực cần cải thiện môi trường đầu tư, giúp thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để đón đầu những làn sóng FDI mới. Trong nỗ lực đó, PCI đóng một vai trò quan trọng để phản ánh môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền cấp tỉnh.

Tại hội nghị, thông qua các đầu cầu trực tuyến tại Thành phố Bắc Giang và nhiều địa bàn huyện khác nhau trên tỉnh, hơn 2000 lãnh đạo, đại diện doanh nghiệp và hội viên các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn đã được lắng nghe phân tích chi tiết những chỉ số thành phần PCI năm 2019 của tỉnh Bắc Giang. Các chuyên gia từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chia sẻ nguyên nhân vì sao các chỉ số thành phần của tỉnh bị giảm điểm trong năm vừa qua, từ đó đề ra các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI năm 2020 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, đại diện của tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, những địa phương có chỉ số PCI ở mức cao toàn quốc cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm áp dụng sáng kiến từ bộ chỉ số để tạo ra sự khác biệt giữa các tỉnh và thành phố.

Hội nghị thể hiện sự đồng hành và vai trò của Viện FNF Việt Nam trong việc hỗ trợ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp (IPC Bắc Giang) trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trong giai đoạn 2016- 2020, Viện FNF tại Việt Nam đã cùng IPC Bắc Giang chủ trì thực hiện:

- 02 đề tài nghiên cứu khoa học;

- 04 hội nghị cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;

- 06 chương trình đào tạo với sự tham gia của trên 1300 lượt cán bộ và doanh nghiệp để phổ biến về nội dung và công cụ khai thác Hiệp định thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Bên cạnh việc tạo lập môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, qua đó xây dựng niềm tin giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cấp chính quyền, việc nâng cao chỉ số PCI của tỉnh còn đóng vai trò to lớn trong việc hỗ trợ cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.