DE

AB-Türkiye İlişkileri
Türkiye Eğitim Programı 2023: Anadolu Çalıştayları Aşaması

Analtolian Lectures
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

European Neighbourhood Council ve Friedrich Naumann Vakfı (FNF), Türkiye Eğitim Programı’nın bir parçası olarak 13-17 Kasım tarihleri arasında Çukurova, Mersin ve Gaziantep Üniversitelerinde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri bağlamında çeşitli konularda atölye çalışmaları düzenledi.

Proje kapsamında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 18-26 yaş arası Türk öğrencilere interaktif atölyeler verilerek AB’nin yeşil enerji ve çevre, dış politika, kutuplaşma, bağımsız kurumlar ve özgür medya gibi öncelik verdiği alanlarda bilgi sağlamaktı. Program çerçevesinde Can Selçuki, İstanbul Ekonomik Araştırmalar Kurumu Kurucusu, Akın A. Çilekoğlu, Sürdürülebilirlik ve İklim Politikası Danışmanı, ve Beşire Korkmaz, Teyit Editörü gibi seçkin uzmanlar, atölyeler sırasında görüşlerini paylaştılar. Tartışmalar, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinin Geleceği, AB-Türkiye İlişkileri Bağlamında Yenilenebilir Enerji ve Kutuplaşma Dönemlerinde Bağımsız Kurumların Önemi ve Bilgi Savaşları gibi konular üzerinden ilerledi.

13 Kasım’da Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen açılış atölyesinde Can Selçuki, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği ve Türk gençliğinin AB algısı üzerine düşündürücü bir tartışmada öğrencilerle buluştu. Oturum, gençlerin bugünkü öncelikleri, AB-Türkiye ilişkilerinin önemi ve bu bağlamda ekonomi ve güvenlik gibi konulara odaklandı.

Anatolian Lecutres 2
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

15 Kasım’da Akın A. Çilekoğlu, öğrencilere AB-Türkiye İlişkileri Bağlamında Yenilenebilir Enerji konusundaki sunumuyla öğrencilere kapsamlı bir resim verdi ve pek çok soru yanıtladı. Üniversite öğrencilerin sorduğu sorular, sürdürülebilirliğe duydukları büyüyen ilgiyi yansıtarak, yenilenebilir enerjinin Türkiye’nin ve AB ile ilişkilerinin geleceğini şekillendirmedeki kilit rolüne dair önemini ortaya koydu.

17 Kasım’da Türkiye’deki ENC ve FNF Türkiye ofisi tarafından Gaziantep Üniversitesi’nde düzenlenen son atölyede Beşire Korkmaz ana konuşmacı olarak yer aldı. Korkmaz, kutuplaşma ve sahte haberlerin yanı sıra Suriyeli mültecilerle ilgili yanlış bilgi ve dezenformasyon sorununu kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Düzenlenen atölyeler, sadece diyaloga açık platformlar olarak hizmet etmekle kalmadı, aynı zamanda kurumlar arasında işbirliğini de teşvik etti. Tartışmalar ve yapılan fikir alışverişi, bu tür eğitim programlarının toplumsal, siyasi, ekonomik ve akademik alanlarda sürekli iletişim, işbirliği ve bilgi paylaşımına duyulan ihtiyacı vurguladı.

Anatolian Lectures 3
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom