DE

Sürdürülebilir Kent
Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar: İzmir Yuvarlak Masa Toplantısı

TESEV Event Izmir
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

Salgın hastalıklar, kuraklık, orman yangınları, su baskınları, depremler… Dünya genelinde afetler her geçen gün çeşitleniyor, sıklaşıyor ve önemli sosyoekonomik hasarlar veriyor. Afet kaynaklı kayıpların en kritik sebepleri arasında, Dünya Bankası’nın vurguladığı üzere, “plansız kentleşme ve yapılaşmayı daha işlevsel hale getirebilecek düzenlemelerdeki eksiklikler” geliyor. Afetler karşısında kentleri daha dirençli hale getirmeyi sağlayacak planların ve düzenlemelerin temel taşlarından biri ise elbette kentlerin veri ekosistemi.

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı desteği ile 2016’dan bu yana“Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı kapsamında her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Bu program altında şimdiye kadar e-katılım, kadın katılımı, kapsayıcı yönetişim, yenilikçilik, veriye dayalı yerel politika, veri ekosisteminin güçlendirilmesi, veriye erişim ve topluluk odaklı veri/gönüllü coğrafi bilgi konuları çalışılmışken programın 8. yılında yürütülen “Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar” projesi, afet verisi odağında kentlerin veri ile ilgili  paydaşlarını bir araya getirerek deneyim paylaşımı yapmayı ve kentlerin veriye dayalı olarak afetlere karşı nasıl daha dirençli hale getirilebileceğini tartışıyor.

2023 yılına Türkiye Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri ile başladı. 6 Şubat’tan bugüne gerek depremden etkilenen bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi, gerek depremden etkilenenlerin hayatlarını yeniden kurabilmesi, gerekse olası diğer depremlere karşı hazırlık konusunda çok çeşitli tartışmalar yürütülüyor. Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar projesi de bu tartışmalara afet verisi odağında katkı sunmayı hedefliyor.

TESEV Event Izmir
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

İzmir’in Afet Deneyimi

Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk yuvarlak masa toplantısı İzmir’de 27 Nisan’da, sivil toplum, akademi, yerel yönetim, özel sektörden veriye dayalı afet yönetişimi paydaşlarını bir araya getirdi. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında verinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı tartışılan toplantıda katılımcılar 2020 yılında gerçekleşen İzmir depremi deneyimleri ve 2023 depremlerinde yardım yönetimi deneyimleri üzerinden veri ekosisteminin nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler paylaştı.

Toplantıda hemfikir olunan konu diyalog temelli iş birliği ihtiyacı. Yalnızca afet verisi konusunda değil kentin farklı paydaşlarının ortak hedefler güdülen çalışmalarda hem mükerrer iş yapmanın önüne geçmek için hem de birbirinin kapasitelerinden faydalanabilmek için diyalog halinde bulunmak ve işbirlikleri kurmak önemseniyor. Paydaşlar ve kurumlar arası veri paylaşımının artmasının da veri ekosistemini önemli ölçüde güçlendireceği düşünülüyor.

Afet verisine odaklanan Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar projesi kapsamında kentin ilgili paydaşlarını bir araya getiren yuvarlak masa toplantıları devam edecek. Olası Marmara depreminin en büyük hasar vereceği öngörülen kentlerden biri olan Bursa ile Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden etkilenen yaklaşık 400 bin kişinin göç ettiği Mersin yuvarlak masa toplantılarının diğer 2 durağı olacak.