DE

Sivil Toplum
Partner Kapasite Geliştirme: Kutuplaşmiş Toplumda Yönümüzü Bulmak

Capacity Building with Partners
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

FNF Türkiye olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz partner kapasite geliştrime çalıştayımızı bu yıl Kırklareli İğneada’da gerçekleştirdik. Sivil toplumdan çok çeşitli alanlarda çalışan partnerlerimizin katıldığı bu çalıştay kapsamında üç gün boyunca partnerlerimiz bir araya geldiler. Bu çalıştay boyunca kutuplaşmş bir ortamda toplumsal güveni nasıl tesis edebileceğimizi tartıştık. Ayrıca, partnerlerimiz ile yıl boyunca düzenlediğimiz etkinliklerin üstünden geçtiğimiz bu etkinlik süresince IFLYR eski Genel Sekreteri Sven Gerst eğitmen olarak bizimleydi.

Program boyunca toplumsal güvenin ne olduğu, toplumsal güvenin nasıl güçlendirilebileceği, sivil toplumun, toplumsal güveni geliştirmekte nasıl bir yol izleyebileceği konuları hakkında konuştuk. Sivil toplumun ulaşamadığı kesimlere nasıl ulaşabileceğimizi ve aynı zamanda yaptığımız çalışmaların farklı toplum kesimlerine nasıl yansıtılabileceği üzerine derin tartışmalar gerçekleştirdik.

Bu üç günlük çalışma sırasında hem partnerlerimiz birbirleriyle iş fırsatlarını keşfettiler hem de FNF Türkiye olarak yaptığımız çalışmaların partnerlerimiz nezdinde ne tür karşılıklar bulduğunu ve bunların nasıl geliştirilebileceğini analiz etme fırsatını bulduk.