Open Society
Dream Thailand 2021

#DreamThailand #DreamThailand2021

ตลอดปี 2020 เราต่างได้เผชิญกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงจากการระบาดของ Covid-19 ในขณะนั้น เราได้เริ่มแคมเปญแบบสอบถาม Dream Thailand: Post-Covid 19 และรวบรวม 1,800 ความเห็นของคนจากหลากหลายพื้นที่ อาชีพ และอายุ พบว่าผู้ร่วมตอบแบบสอบถามอยากเห็นประเทศไทยที่เศรษฐกิจเติบโตและผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี และอยากเห็นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ (การแสดงผลข้อมูล และข้อมูลฉบับเต็ม คลิกที่นี่)

ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อประมาณ 6 เดือน แต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2020 ประเทศไทยต้องเจอกับความท้าทายใหม่ เมื่อมีการตรวจพบเชื้อและเริ่มมีการระบาดใหม่ขึ้น เศรษฐกิจที่กำลังค่อยๆ ฟื้นตัว ต้องเจอแรงปะทะอีกครั้ง เทคโนโลยีที่สนับสนุนการศึกษาและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ถูกตั้งคำถามว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ การบริการพื้นฐานและโอกาสเข้าถึงคนอย่างทั่วถึงแล้วหรือยัง การทำงานของรัฐบาลถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใส อีกครั้งที่มีคนถูกกีดกันและถูกตีตรา

ในปี 2020 มีการชุมนุมแสดงความเห็นทางการเมือง และเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากกิจกรรมที่ “ควรจะ” เป็นที่เปิดรับความหลากหลาย กลับขยายให้เห็นภาพความไม่เข้าใจกันในสังคม ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปัญญาประดิษฐ์ เราต่างรับรู้และรับฟังจากช่องทางที่เราชื่นชอบและเชื่อถือ เราต่างอยู่ใน “ตัวกรองฟองสบู่” ของพวกเรา เราต่างเป็นผู้ชนะในฟองสบู่ของเราเอง

เหตุการณ์เหล่านี้จะพลิกความเป็นคนของเราไปด้วยไหม? เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปได้อย่างไร? ความบอบช้ำของสังคม เศรษฐกิจจะได้รับการเยียวยาอย่างไร? เรา ในฐานะองค์กรเล็กๆ อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมสังคม เราอยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างความหวัง วาดภาพอนาคตประเทศไทยที่อยากเห็น

เกือบ 1 ปี หลังจากแคมเปญแบบสอบถาม Dream Thailand: Post-Covid 19 ได้ผ่านพ้นไป เราได้พบกับความท้าทายและประสบการณ์อีกมากมาย เราอยากชวนคุณมารีวิวภาพอนาคตที่ “เรา” ได้ช่วยกันเติมเมื่อปีที่แล้ว และสร้างสรรค์ภาพอนาคตของ “เรา” ไปด้วยกันอีกครั้ง  เราเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์และภาพอนาคตที่หลากหลาย และเราไม่อาจเป็นตัวแทนของคุณทุกคนได้ การรับฟังเสียงจากแต่ละคนมีความหมายอย่างมากต่อภาพประเทศไทย ภาพอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไง คุณร่วมกำหนดมันได้ในวันนี้ ในตอนนี

ร่วมตอบแบบสอบถาม และรับของที่ระลึกจากทางโครงการได้ทาง https://tinyurl.com/dreamthailand2021