DE

Human Rights
#TanyaTelenisa

Tanya Telenisa
©

FNF Malaysia

Telenisa new program #TanyaTelenisa will be aired every Thursday on Twitter Space. 

Program baaru Telenisa #TanyaTelenisa akan disiarkan setiap Khamis di Twitter Space.

Telenisa is part of Sisters in Islam, Telenisa is a free legal advisory service to women and men on their legal rights under the Islamic Family Law and the Syari’ah Criminal Offences Law. 

Telenisa adalah sebahagian daripada Sisters in Islam, Telenisa ialah perkhidmatan nasihat undang-undang percuma kepada wanita dan lelaki mengenai hak undang-undang mereka di bawah Undang-undang Keluarga Islam dan Undang-undang Kesalahan Jenayah Syari’ah.

Want to know what is being discussed, click link down below: 

Nak tahu apa yang dibincangkan, klik link di bawah: