#RESTART21
Redovni ekonomski izvještaj - Q2

Drugo izdanje redovnog ekonomskog izveštaja za za Bosnu i Hercegovinu koji pokriva period april - juni 2021
RER Q2
Regular Economic Report Q2

Redovni ekonomski izvještaj za period april - juni 2021

Drugi ekonomski izvještaj FNF fondacije donosi hronologiju ekonomskih kretanja u 2021.godini. Evidentno je da je došlo do ekonomskog oporavka Bosne i Hercegovine, što se vidi kroz rast industrijske proizvodnje, izvoza, porasta inostrane potražnje, ali i izuzetnih okolnosti u vezi s turizmom – uspješne turističke sezone, veliki broj novouspostavljenih aviolinija prema inostranstvu i slično.

Fokus istraživanja u okviru izvještaja je upravo na izvozu. Rezultati istraživanja pokazuju stratešku orijentaciju bosanskohercegovačkih kompanija ka izvozu. Razlozi navedenom se donose na nedostatne veličine domaćeg tržišta i slabe kupovne moći domaćeg stanovništva. Jednostavno, izvoz jedino omogućuje opstanak tih kompanija. Većina ispitanika navodi da je prostor za izvoz daleko veći od njihovih trenutnih proizvodnih mogućnosti, ali da nedostatak političkog razumijevanja, nedostatak radne snage u zemlji, loši uslovi finansiranja i problemi u nekim sektorima kada je riječ o nabavci repromaterijala i sirovina, koče njihove odluke o kretanju u nove investicione projekte usmjerene ka proširenju proizvodnje i uvođenju novih proizvoda u ponudu.

Izvoz je ključ opstanka velikog broja bh. kompanija. Potencijal globalnog tržišta je ogroman, ali je konkurencija isto tako velika. To znači da je nužno neprekidno raditi na povećanju produktivnosti, kroz uvođenje novih tehnologija, digitalizaciju svih procesa unutar kompanije i kontinuirano ulaganje u razvoj ljudskih resursa. Sve to zahtijeva finansiranja, a oslanjanje na klasično bankarsko finansiranje nije dovoljno. Aktivacija tržišta kapitala, uvođenje garantnih šema, koje će biti namijenjene tehnološkom unapređenju naših kompanija i povezivanje s obrazovnim sistemom je nužno kako bi naše izvozne kompanije ostvarile sav potencijal globalnog tržišta.

Izvještaj je trenutačno dostupan samo na lokalnim jezicima.

  • Redovni ekonomski izvještaj

    Redovni ekonomski izvještaj april - jun 2021