Partnerler
Partnerlerimiz

Partners 2021 FNF Turkey

140journos

140journos, gönüllü bir topluluğun oluşturduğu; Türkiye ile ilgili belgesel videolar, görsel hikâyeler ve araştırma videoları üreten bir medya yayıncısıdır. 19 Ocak 2012'de, o sırada 18 yaşında olan Engin Önder tarafından kuruldu. 140journos kendisini bir yurttaş gazetecilik organizasyonundan, gazetecilikte kendine özgü yaratıcı tarzı ile genç nesiller arasında popüler olan profesyonel bir yeni medya yayıncısına dönüştürdü. 140journos, sinematografik hikaye anlatımını gazetecilik içeriğiyle birleştirerek sosyal, siyasi, ekonomik konular üzerine derinlemesine röportajlar içeren orijinal belgeseller üretiyor. Popüler yeni çağ belgesellerine ek olarak, 140journos siyasi makaleler, e-kitaplar yayınlar, çevrimiçi / çevrimdışı tartışma grupları düzenliyor ve vatandaşların teknoloji yoluyla siyasetle daha fazla ilgilenmelerini sağlayan açık kaynaklı mobil / web uygulamaları geliştiyor.

https://140journos.com/

3H Hareketi

3H Hareketi (Hürriyet, Hukuk ve Hoşgörü), Türkiye'de 2006 yılından beri aktif olan bir gençlik düşünce kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana 3H, sosyalizm, faşizm, radikal muhafazakarlık ve otoriteryenizm gibi liberalizm karşıtı fikirlere karşı, düzenlemiş olduğu etkinliklerle özgürlüklerden yana bir alternatif ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 3H Hareketi, sıklıkla seminerler ve zaman zaman da yapmış olduğu protestolarla gündemde ses getirmeyi amaçlamaktadır. Grubun aynı zamanda her gün güncellenen ve üyelerinin ekonomik, siyasi ve sosyal meselelere dair makalelerinin bulunduğu aktif bir websitesi de mevcuttur. 3H Hareketi, Türkiye'nin heryerinden özgürlükçü öğrencilerin birbirleri ile buluşma imkanı bulduğu "Liberal Gençlik Kongresi" organizasyonu ile de, Türkiye'de liberal bir gençlik networkü oluşturan çatı bir kurum olmak yolunda hızla ilerlemektedir.

3hhareketi.org

BAU VaBB

Bahçeşehir Üniversitesi Üniversiteler Arası Varsayımsal Bireysel Başvuru (BAU VaBB) Yarışması her sene, üniversitelerin hukuk fakültelerinde okuyan öğrencileri, insan hakları hukuku alanındaki bilgilerini artırmaları için teşvik etmek ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmak konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen, üniversiteler arası bir hukuk yarışmasıdır.

https://bauvabb.org/

Helsinki Yurttaşlar Derneği

Helsinki Yurttaşlar Derneği, uluslararası bir çalışma konferansı olarak nitelenen Helsinki Yurttaşlar Meclisi'ne (hCa - Helsinki Citizens' Assembly) dayanan ve Türkiye'de temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi ve çoğulculuk gibi alanlarda etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Eylül 1993'te kuruldu. Derneğin hedefi, barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hayata geçirilmesi ve sivil tabanda yaygın hale getirilmesidir. Dernek bu hedeflere ulaşmada, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümünü ilke kabul eder.

hyd.org.tr

Daktilo1984

Daktilo1984, “kurumsal devlet, medeni toplum, özgür birey” ilkeleri temelindeki Yeni Liberalizm anlayışının Türkiye’nin siyasi ve entelektüel elitleri arasında yaygın bir şekilde yer bulması ve benimsenmesini hedefleyen entelektüel ve siyasi bir harekettir. Bu amaçla Youtube programları, podcastler, röportajlar, yazılar üretir ve Yeni Liberalizm anlayışı çerçevesinde tüm yeni medya araçlarını kullanarak bunların yaygınlaştırılmasını sağlar.

https://daktilo1984.com/

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM)

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) İstanbul merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur. EDAM’ın ana çalışma alanları:

 • Dış siyaset ve güvenlik,
 • Türkiye-AB ilişkileri,
 • Enerji ve iklim değişikliği politikaları,
 • Ekonomi ve küreselleşme,
 • Silahların kontrolü ve silahların yayılmasının önlenmesi,
 • Siber politikalar programını kapsamaktadır.

EDAM, Türkiye’nin yeni dünya düzeni içinde alacağı yeri belirleyecek politika alanlarına dair görüş oluşturmak suretiyle Türkiye içinde ve dışında karar alma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

https://edam.org.tr/

Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC)

Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC), ortak bir Avrupa Komşuluk Politikası (ENP), Genişleme Politikası ve Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri ve Güvenliği için Küresel Stratejiyi güçlendirmek amacıyla araştırma yapan ve projeler uygulayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. ENC, 'Komşuların Komşuları' da dahil olmak üzere, Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri, AB'ye Katılan Ülkeler, Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ülkeleri arasında gelişmiş diyalog ve komşuluk koordinasyonunu hedefleyen araştırmalar yürütmektedir. Araştırma yayınları, ortaklıklar, eğitimler ve politika etkinlikleri aracılığıyla mevcut AB Üye Devletleri, komşu ülkeler ve Daha Geniş Avrupa arasındaki dış politika açığını daraltmayı amaçlar.

http://www.encouncil.org/

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınmasıdır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur.

ERG çalışmalarını, Eğitim Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı birimleriyle yürütür, Öğretmen Ağı‘nın yürütücülüğünü üstlenir.

Eğitim Gözlemevi, eğitim sistemimizin iyileştirilmesine ve karar süreçlerinin veriye dayalı olmasına katkıda bulunmak için nitelikli veri kaynağı olmaya çalışır.

https://www.egitimreformugirisimi.org/

Hrant Dink Vakfı

Hrant Dink Vakfı, Hrant Dink'in hayallerini, mücadelesini, dilini ve yüreğini yaşatmak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. Toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel olarak güvenli ve sağlıklı bir ortamın ve demokratik yurttaşlık bilincine sahip, kültürel çeşitliliğe ve farklılıklara saygılı bireylerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar. Diyalog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi tüm faaliyetlerinin temeli olarak tanımlayan vakfın çalışma alanlarından bazıları şöyledir:

 • Tarih
 • Kültür ve Sanat
 • Eğitim
 • İnsan Hakları ve Demokratikleşme
 • Türkiye-Ermenistan İlişkileri

hrantdink.org

İktisat Kalkınma Vakfı (İKV)

İktisat Kalkınma Vakfı (İKV), AB ve Türkiye-AB ilişkileri alanında uzmanlaşmış olan bir sivil toplum ve araştırma kuruluşudur. 1965 yılında kurulmuş olan Vakıf, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri alanında iş dünyası ve genel kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla araştırmalar yürütür. Bunun yanısıra, Türkiye’nin AB katılım sürecinde karşılaştığı çeşitli sorunlar ve bu sorunlara çözüm üretilmesi de İKV’nin güncel araştırma ve çalışma konuları arasında yer almaktadır.

https://www.ikv.org.tr/

İstanbul Ekonomi Araştırma

İstanbul Ekonomi Araştırma, müşterilerine veri temelli danışmanlık sunmak için geleneksel ve dijital anket araçlarını bir araya getiren bir kamuoyu ve pazar araştırması şirketidir. Çevrimdışı ve çevrimiçi verileri, nicel ve nitel yöntemleri ve klasik ve yenilikçi araştırma yöntemlerini birleştiren bütüncül bir yaklaşımla topluyor ve analiz ediyoruz. İstanbul Ekonomi Araştırma 2016 yılında kurulmuştur. Ekibimiz veri toplama ve analizinde size en son teknolojileri sunmak için sektör uzmanları ve ekonomistlerden oluşmaktadır.

https://www.researchistanbul.com/

İzlemedeyiz Derneği

16 Ocak 2014 yılında kurulan Ortak Gelecek için Diyalog Derneği, 30 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirdiği 2. Olağanüstü Genel Kurul sonrasında, üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla birlikte İzlemedeyiz Derneği adını almıştır.

Merkezi İstanbul’da bulunan İzlemedeyiz Derneği, Türkiye’nin yönetişim kapasitesinin gelişmesi için veri temelli sosyal yayıncılık ve kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

İzlemedeyiz Derneği, daha demokratik ve şeffaf bir Türkiye amacıyla, Doğruluk Payı ve Veri Kaynağı projeleriyle; iddia ve vaat kontrolleri, veri madenciliği ve kapasite artırımı gibi çalışmalarla faaliyetlerini yürütmektedir.

https://izlemedeyiz.org/

Kaos GL

Türkiye'nin en köklü LGBT örgütlerinden Kaos GL, LGBT kişilerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, varoluşlarını gerçekleştirmelerine ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine katkıda bulunabilmelerine destek olmak amacıyla 1994'ten bu yana çalışmalarını yürütmektedir. Kaos GL medya, akademi, insan hakları ve kültür programları çerçevesinde lezbiyen, gey, biseksüel ve translar dahil tüm kimliklerden insanları insan hakları, özgürlük, adalet ve toplumsal barış nosyonlarını temel değerler olarak ve hiçbir toplumsal kesimi dışlamadan benimsemeleri için cesaretlendirmektedir. 

kaosgl.com

Karakutu

Karakutu, gençlerin tarihsel adaletsizliklerin nedenlerini ve sonuçlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirerek insan hakları ve demokratik değerler konusunda duyarlılık kazanmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğu 2014 yılından bu yana toplumun, egemen veya resmi olanlar dışındaki anlatıları da duymasını mümkün kılmak ve olgulara başka açılardan da bakılabilmelerini sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

https://www.karakutu.org.tr/

Kültürel İncelemler ve Toplumsal Araştırmalar Dernreği (KİTA)

Kültürel İncelemler ve Toplumsal Araştırmalar Dernreği (KİTA), İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’deki farklı kültürlerle ilgili incelemeler ve toplumsal yaşamın çeşitli alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, farklı kültürel ve toplumsal gruplar arasında sürekli diyalog, iş birliği ve dayanışmayı sağlayacak veya artıracak faaliyetler yürütmek amacı ile kurulmuştur. Nisan 2020 tarihinde kurulan KİTA, faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmeye devam etmektedir.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.

www.mlsaturkey.com/tr/anasayfa/

Özgürlük Araştırmaları Derneği

Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD) liberal demokrasi ve piyasa ekonomisini temel alan bir sivil toplum kuruluşudur. ÖAD’nin ana misyonu Türkiye’de ve dünyada bireysel özgürlük, hoşgörü, mülkiyet hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve piyasa ekonomisi gibi temel liberal değerler ve kurumların anlaşılmasını ve yerleşmesini sağlamaktır.
ÖAD, liberal değer ve kurumların Türkiye’de yerleşmesinin önündeki engellerin tespiti ve bu engellerin aşılması vizyonu ile araştırmalar yapmak; iç ve dış kamu politikaları üzerine bu perspektiften raporlar hazırlamak; konferanslar tertiplemek, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amaçlarını taşır. 

ozgurlukarastirmalari.com

P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu

P24, gazetecilik mesleğinin yoğun siyasi ve ekonomik baskılar altında bulunduğu bir dönemde, editoryal bağımsızlığı desteklemek ve geliştirmek amacıyla başlatılan bir girişimdir. 

Kâr amacı gütmeyen bu sivil toplum kuruluşunun kurucuları arasında Türkiye medyasının tecrübeli bazı mensupları bulunmaktadır. P24, geniş bir görev tanımıyla, Türkiye medyasının kapasitesini genişletmek, medya bağımsızlığı konusunda kamusal bir talep yaratmak, en iyi gazetecilik uygulamaları için araştırma yaparak bunlara destek sağlamak ve internet haberciliğine geçişi teşvik etmek amacıyla faaliyete koyulmuştur. 

Bunun için şu yollara başvurulacaktır:

 • Örnekler üretilmesi (içerik sağlama, bağımsız kaynaklar üzerinden araştırmacı gazeteciliğin örgütlenmesi ve teşvik edilmesi),
 • Genç profesyoneller için eğitim programları düzenlenmesi,
 • Medya itibarı ve onuruna ilişkin konular hakkında kamusal farkındalık yaratılması.

Kısaca, P24 yerleşik medyaya olan güvenini kaybetmiş bir toplumda, özgür ve bağımsız bir medyanın değerlerini öne çıkarmayı ve kanıtlamayı amaçlamaktadır.

platform24.org

Rekabet Derneği (RD)

Rekabet Derneği 20 Mayıs 2004 tarihinde kuruluşunu tamamlamış bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin amacı Türkiye'de rekabet ortamının ve rekabet kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Derneğin genel merkezi Ankara'da olup İstanbul şubesi kuruluş aşamasındadır.

rekabetdernegi.org

Siber Bülten

SiberBulten.com, siber güvenlik alanının uluslararası ilişkiler, strateji, güvenlik, uluslararası hukuk ve siyaset bilimi gibi sosyal alanlara yansımaları hakkında dünyada yaşanan gelişmeleri Türkiye’ye aktarmak ve bu konuda ülkemizdeki bilgi birikimini ve farkındalığı arttırmak amacıyla yayın hayatına başlamıştır.

https://siberbulten.com/

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

SPoD, 2011 yılında kurulmuş hak temelli çalışma yürüten bir örgüttür. Toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin kalkmasına çalışmayı amaçlayarak LGBTİ+'ların yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmektir.

Bu hedefle; kilit meslek gruplarının bilgilendirilmesi ve önyargının azaltılması; sosyal hizmet eğitimleri, hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra özel şirket, sivil toplum kuruluşları ve belediyelere eğitimler veriyor, seminerler, paneller, seçim kampanyaları düzenliyor.

https://www.spod.org.tr/

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV)

TESEV bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir. TESEV'in faaliyetleri üç çalışma alanı altında toplanmıştır:

 • Demokratikleşme Programı
 • Dış Politika Programı
 • İyi Yönetişim Programı

tesev.org.tr

Turkish Policy Quarterly (TPQ)

Turkish Policy Quarterly (TPQ), Türkiye ve daha geniş küresel bağlam üzerine özgün düşünceyi ve yapıcı politika tartışmalarını teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul merkezli bir dergidir. Dergi, 2002 yılından bu yana üç ayda bir yayımlanmaktadır. TPQ, küresel bir bakış açısıyla Türkiye'nin daha geniş çevresine odaklanır ve politika oluşturma ile araştırmalar arasında köprü kurar.

TPQ, küresel hedef kitlesine dengeli, disiplinler arası ve bağımsız bir kapsama alanı sağlama konusunda 19 yıllık bir geçmişe sahiptir. TPQ karar vericileri, fikir liderlerini, uygulayıcıları, iş dünyasını, uluslararası yatırımcıları ve medya ve akademi üyelerini bir araya getirir.

http://turkishpolicy.com/

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED); gönüllülük esasına göre kurulmuş, bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu niteliğindedir. TÜRKONFED, temsil ettiği iş insanları ve şirketler dikkate alındığında, Türkiye’nin en büyük ekonomik temsil gücüne sahip bağımsız ve gönüllü sivil toplum kuruluşudur. TÜRKONFED Çatısı altında; 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden, 24.100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer almaktadır.

turkonfed.org

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES)

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) 2004 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylık sürecinden yaşanan gelişmeler ışığında Avrupa Çalışmaları Merkezi adıyla kurulmuştur. Ancak, Eylül 2010 yılı itibariyle çalışma ve araştırma alanlarını genişletlerek uygulanabilir politikalar üretmeye odaklı çalışma yürüten ve Türkiye’nin dahil olduğu çevre coğrafyada meydana gelen tüm gelişmeleri araştırma alanına dahil eden Merkez, araştırma yelpazesini genişletmekte ve ilerletmektedir. 

https://cies.khas.edu.tr/