Partnerler
Partnerlerimiz

Partners 2022

140journos

140journos, gönüllü bir topluluğun oluşturduğu; Türkiye ile ilgili belgesel videolar, görsel hikâyeler ve araştırma videoları üreten bir medya yayıncısıdır. 19 Ocak 2012'de, o sırada 18 yaşında olan Engin Önder tarafından kuruldu. 140journos kendisini bir yurttaş gazetecilik organizasyonundan, gazetecilikte kendine özgü yaratıcı tarzı ile genç nesiller arasında popüler olan profesyonel bir yeni medya yayıncısına dönüştürdü. 140journos, sinematografik hikaye anlatımını gazetecilik içeriğiyle birleştirerek sosyal, siyasi, ekonomik konular üzerine derinlemesine röportajlar içeren orijinal belgeseller üretiyor. Popüler yeni çağ belgesellerine ek olarak, 140journos siyasi makaleler, e-kitaplar yayınlar, çevrimiçi / çevrimdışı tartışma grupları düzenliyor ve vatandaşların teknoloji yoluyla siyasetle daha fazla ilgilenmelerini sağlayan açık kaynaklı mobil / web uygulamaları geliştiyor.

https://140journos.com/

3H Hareketi

3H Hareketi (Hürriyet, Hukuk ve Hoşgörü), Türkiye'de 2006 yılından beri aktif olan bir gençlik düşünce kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana 3H, sosyalizm, faşizm, radikal muhafazakarlık ve otoriteryenizm gibi liberalizm karşıtı fikirlere karşı, düzenlemiş olduğu etkinliklerle özgürlüklerden yana bir alternatif ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu bağlamda 3H Hareketi, sıklıkla seminerler ve zaman zaman da yapmış olduğu protestolarla gündemde ses getirmeyi amaçlamaktadır. Grubun aynı zamanda her gün güncellenen ve üyelerinin ekonomik, siyasi ve sosyal meselelere dair makalelerinin bulunduğu aktif bir websitesi de mevcuttur. 3H Hareketi, Türkiye'nin heryerinden özgürlükçü öğrencilerin birbirleri ile buluşma imkanı bulduğu "Liberal Gençlik Kongresi" organizasyonu ile de, Türkiye'de liberal bir gençlik networkü oluşturan çatı bir kurum olmak yolunda hızla ilerlemektedir.

3hhareketi.org

BAU VaBB

Bahçeşehir Üniversitesi Üniversiteler Arası Varsayımsal Bireysel Başvuru (BAU VaBB) Yarışması her sene, üniversitelerin hukuk fakültelerinde okuyan öğrencileri, insan hakları hukuku alanındaki bilgilerini artırmaları için teşvik etmek ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmak konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen, üniversiteler arası bir hukuk yarışmasıdır.

https://bauvabb.org/

Helsinki Yurttaşlar Derneği

Helsinki Yurttaşlar Derneği, uluslararası bir çalışma konferansı olarak nitelenen Helsinki Yurttaşlar Meclisi'ne (hCa - Helsinki Citizens' Assembly) dayanan ve Türkiye'de temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi ve çoğulculuk gibi alanlarda etkinlik gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Eylül 1993'te kuruldu. Derneğin hedefi, barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde hayata geçirilmesi ve sivil tabanda yaygın hale getirilmesidir. Dernek bu hedeflere ulaşmada, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümünü ilke kabul eder.

hyd.org.tr

Daktilo1984

Daktilo1984, “kurumsal devlet, medeni toplum, özgür birey” ilkeleri temelindeki Yeni Liberalizm anlayışının Türkiye’nin siyasi ve entelektüel elitleri arasında yaygın bir şekilde yer bulması ve benimsenmesini hedefleyen entelektüel ve siyasi bir harekettir. Bu amaçla Youtube programları, podcastler, röportajlar, yazılar üretir ve Yeni Liberalizm anlayışı çerçevesinde tüm yeni medya araçlarını kullanarak bunların yaygınlaştırılmasını sağlar.

https://daktilo1984.com/

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM)

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) İstanbul merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşudur. EDAM’ın ana çalışma alanları:

  • Dış siyaset ve güvenlik,
  • Türkiye-AB ilişkileri,
  • Enerji ve iklim değişikliği politikaları,
  • Ekonomi ve küreselleşme,
  • Silahların kontrolü ve silahların yayılmasının önlenmesi,
  • Siber politikalar programını kapsamaktadır.

EDAM, Türkiye’nin yeni dünya düzeni içinde alacağı yeri belirleyecek politika alanlarına dair görüş oluşturmak suretiyle Türkiye içinde ve dışında karar alma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

https://edam.org.tr/

Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC)

Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC), ortak bir Avrupa Komşuluk Politikası (ENP), Genişleme Politikası ve Avrupa Birliği'nin (AB) Dışişleri ve Güvenliği için Küresel Stratejiyi güçlendirmek amacıyla araştırma yapan ve projeler uygulayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. ENC, 'Komşuların Komşuları' da dahil olmak üzere, Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri, AB'ye Katılan Ülkeler, Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ülkeleri arasında gelişmiş diyalog ve komşuluk koordinasyonunu hedefleyen araştırmalar yürütmektedir. Araştırma yayınları, ortaklıklar, eğitimler ve politika etkinlikleri aracılığıyla mevcut AB Üye Devletleri, komşu ülkeler ve Daha Geniş Avrupa arasındaki dış politika açığını daraltmayı amaçlar.

http://www.encouncil.org/

İstanbul Ekonomi Araştırma

İstanbul Ekonomi Araştırma, müşterilerine veri temelli danışmanlık sunmak için geleneksel ve dijital anket araçlarını bir araya getiren bir kamuoyu ve pazar araştırması şirketidir. Çevrimdışı ve çevrimiçi verileri, nicel ve nitel yöntemleri ve klasik ve yenilikçi araştırma yöntemlerini birleştiren bütüncül bir yaklaşımla topluyor ve analiz ediyoruz. İstanbul Ekonomi Araştırma 2016 yılında kurulmuştur. Ekibimiz veri toplama ve analizinde size en son teknolojileri sunmak için sektör uzmanları ve ekonomistlerden oluşmaktadır.

https://www.researchistanbul.com/

Kaos GL

Türkiye'nin en köklü LGBT örgütlerinden Kaos GL, LGBT kişilerin özgürlükçü değerleri benimsemelerine, varoluşlarını gerçekleştirmelerine ve kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine katkıda bulunabilmelerine destek olmak amacıyla 1994'ten bu yana çalışmalarını yürütmektedir. Kaos GL medya, akademi, insan hakları ve kültür programları çerçevesinde lezbiyen, gey, biseksüel ve translar dahil tüm kimliklerden insanları insan hakları, özgürlük, adalet ve toplumsal barış nosyonlarını temel değerler olarak ve hiçbir toplumsal kesimi dışlamadan benimsemeleri için cesaretlendirmektedir. 

kaosgl.com

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.

www.mlsaturkey.com/tr/anasayfa/

Özgürlük Araştırmaları Derneği

Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD) liberal demokrasi ve piyasa ekonomisini temel alan bir sivil toplum kuruluşudur. ÖAD’nin ana misyonu Türkiye’de ve dünyada bireysel özgürlük, hoşgörü, mülkiyet hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve piyasa ekonomisi gibi temel liberal değerler ve kurumların anlaşılmasını ve yerleşmesini sağlamaktır.
ÖAD, liberal değer ve kurumların Türkiye’de yerleşmesinin önündeki engellerin tespiti ve bu engellerin aşılması vizyonu ile araştırmalar yapmak; iç ve dış kamu politikaları üzerine bu perspektiften raporlar hazırlamak; konferanslar tertiplemek, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak amaçlarını taşır. 

ozgurlukarastirmalari.com

Rekabet Derneği (RD)

Rekabet Derneği 20 Mayıs 2004 tarihinde kuruluşunu tamamlamış bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin amacı Türkiye'de rekabet ortamının ve rekabet kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Derneğin genel merkezi Ankara'da olup İstanbul şubesi kuruluş aşamasındadır.

rekabetdernegi.org

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

SPoD, 2011 yılında kurulmuş hak temelli çalışma yürüten bir örgüttür. Toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin kalkmasına çalışmayı amaçlayarak LGBTİ+'ların yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmektir.

Bu hedefle; kilit meslek gruplarının bilgilendirilmesi ve önyargının azaltılması; sosyal hizmet eğitimleri, hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra özel şirket, sivil toplum kuruluşları ve belediyelere eğitimler veriyor, seminerler, paneller, seçim kampanyaları düzenliyor.

https://www.spod.org.tr/

Turkish Policy Quarterly (TPQ)

Turkish Policy Quarterly (TPQ), Türkiye ve daha geniş küresel bağlam üzerine özgün düşünceyi ve yapıcı politika tartışmalarını teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul merkezli bir dergidir. Dergi, 2002 yılından bu yana üç ayda bir yayımlanmaktadır. TPQ, küresel bir bakış açısıyla Türkiye'nin daha geniş çevresine odaklanır ve politika oluşturma ile araştırmalar arasında köprü kurar.

TPQ, küresel hedef kitlesine dengeli, disiplinler arası ve bağımsız bir kapsama alanı sağlama konusunda 19 yıllık bir geçmişe sahiptir. TPQ karar vericileri, fikir liderlerini, uygulayıcıları, iş dünyasını, uluslararası yatırımcıları ve medya ve akademi üyelerini bir araya getirir.

http://turkishpolicy.com/

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED); gönüllülük esasına göre kurulmuş, bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu niteliğindedir. TÜRKONFED, temsil ettiği iş insanları ve şirketler dikkate alındığında, Türkiye’nin en büyük ekonomik temsil gücüne sahip bağımsız ve gönüllü sivil toplum kuruluşudur. TÜRKONFED Çatısı altında; 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden, 24.100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer almaktadır.

turkonfed.org

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES)

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) 2004 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylık sürecinden yaşanan gelişmeler ışığında Avrupa Çalışmaları Merkezi adıyla kurulmuştur. Ancak, Eylül 2010 yılı itibariyle çalışma ve araştırma alanlarını genişletlerek uygulanabilir politikalar üretmeye odaklı çalışma yürüten ve Türkiye’nin dahil olduğu çevre coğrafyada meydana gelen tüm gelişmeleri araştırma alanına dahil eden Merkez, araştırma yelpazesini genişletmekte ve ilerletmektedir. 

https://cies.khas.edu.tr/

Kualia Analitik Felsefe Dergisi

Analitik felsefe, genel olarak kabul gördüğü üzere Türkiye’de yeterince temsil edilmeyen bir disiplin. Temsil edildiği noktalarda da çalışmaların henüz başlangıç düzeyinde olmasından dolayı, birtakım temel eksiklikler mevcut.  Kualia Dergisi olarak Türkiye’deki analitik felsefe çalışmalarına tecrübe katmak istiyoruz ve bunu iki temel gözleme dayalı olarak gerçekleştiriyoruz.

Birincisi, analitik felsefe, ülkemizde genel olarak kıta felsefesi ekolüne karşı bir alt kültüre ait olmak isteyen bireylerin sığındığı ve ekolün içeriğinden çok, ekole ait olma kimliğinin vurgulandığı yarı popüler bir akımın yıldızı haline geldi. Analitik felsefeyi tanıtma amacıyla gerçekleştirilen birtakım çalışmalar, felsefenin tarihsel sorunu olan hakikati arama, anlama ve yorumlama çabasından daha çok, analitik felsefe ekolüne ait olan içerikleri, herhangi bir düzene, sistematik bir yapıya, amaca hizmet etmeden, rastgele bir şekilde sunmanın ötesine geçemediklerinden, bu alanı tanıtmaktan daha çok bu ekolü ve bu ekoldeki belirli görüşlere dair mevcut alt kültürü güçlendirmeye katkıda bulundular. 

İkincisi, genel olarak analitik felsefenin son derece özerk bir disiplin olduğunu benimsemekle birlikte, diğer disiplinlerle daha fazla etkileşmesine olanak tanıyan bir yaklaşımı savunuyoruz.  Düşüncemize göre felsefenin kendi otonomluğu içerisinde, doğa bilimleri, sosyal bilimler, din, sanat ve gündelik hayatın sunduğu olguları, analitik felsefenin metodolojisini araç olarak kullanarak anlamlandırması, hakikat arayışına derin ölçüde zenginlik katmakla beraber, masa başı, izole bir düşünce zincirini engelleyip, disiplinler arası, canlı bir bilgi ve düşünce alışverişini sağlar.

Bu gözlemleri baz alarak dergimizin iki temel amaca hizmet etmesini hedeflediğimizi söyleyebiliriz:

  • Analitik felsefeyi, farklı zorluk seviyelerine hitap ederek, sistematik ve düzenli olarak tanıtmak,
  • Analitik felsefenin, diğer disiplinlerle ilişkisini göstermek, bu alandaki çalışmaları tanıtıp, bu yönelime katkıda bulunmak.

https://kualiafelsefedergisi.com/

Civil Production

Civil Production, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin her bir maddesine dayanarak 30 farklı yazar tarafından yazılacak 30 kurgusal hikayenin dramatik bir performansı olan Birileri Projesi'ni başlatan bir aktörler kolektifidir.

Yanındayız

AMACIMIZ

Evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıdır.
 

BAKIŞIMIZ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin daha çok ve aktif katılımı yoluyla sağlanacak farkındalık ile yasalarda, kurumlarda ve toplum hayatında gereken dönüşüme katkıda bulunacağız.
 

DEĞERLERİMİZ

Aktif, tutarlı, şeffaf ve hesap verebilir, karşılıklı güven ve saygıya dayanan, iletişim, katılım, iş birliği ve paylaşıma açık, içinde yer almaktan gurur duyacağımız proje ve uygulamaları öngören, barışçı bir mücadele anlayışını benimsiyoruz.

https://www.yanindayiz.org/